Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig
Personal pratar i korridoren
"Jag ser en spännande framtid för vår avdelning." Jacoba, avdelningschef

Söker du ett meningsfullt, utmanande och stimulerande arbete inom barnsjukvården? Intensivvårdsavdelningen för nyfödda erbjuder just detta och mycket mer. Jacoba Wennergren, avdelningschef, delar med sig av olika perspektiv kring varför många medarbetare stannar länge, hennes ledarskapsstil och hur medarbetarna får stöd och coachning. Dessutom ger hon oss en inblick i framtidsvisionen för avdelningen. 

Kan du beskriva intensivvårdsavdelningen för nyfödda? 

Intensivvårdsavdelningen för nyfödda är en unik plats där vi kombinerar intensivvård och intermediär vård för våra små patienter. Vi bedriver högspecialiserad akutsjukvård varje dag. Samtidigt är en viktig del av vårt arbete att inte endast vårda barnen utan även deras familjer, vilket gör arbetsdagen ännu mer varierad och meningsfull. Det finns en hög kompetens inom avdelningen och den växer ständigt genom kompetenshöjande insatser och hantering av de utmaningar som vi dagligen möter. 

Det är många medarbetare som arbetat länge på avdelningen men också ett flertal som kommer tillbaka, hur kommer det sig?  

För många som börjar jobba med barnsjukvård blir det svårt att tänka sig att arbeta med annat än barn. Jag tror att detta beror på den speciella kopplingen man får till barnsjukvård och speciellt neonatalvård. Det är en unik patientgrupp. Sedan stannar medarbetare länge och återvänder till avdelningen dels för det starka samarbetet och den goda teamkänslan som vi har här, och dels variationen i arbetsuppgifterna. Vi vårdar inte bara de små patienterna, en stor del av vårt arbete handlar också om att bygga relationer med föräldrarna och erbjuda dem stöd under den tid deras barn är inlagt på avdelningen. Allt det tillsammans får många att trivas här. 

Kan du beskriva ditt ledarskap? 

Mitt ledarskap präglas av noggrann eftertanke och reflektion, likaså lägger jag stor vikt vid kommunikation och hur meddelanden tas emot. Jag arbetar till stor del genom mina biträdande avdelningschefer, som är de närmaste cheferna till medarbetarna. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att vara närvarande och tillgänglig för alla medarbetare på avdelningen. Mitt mål är att skapa en atmosfär där de kan trivas och växa, både personligt och professionellt.  

Hur får medarbetarna stöttning och coachning? 

Närmaste chefen är den första kontaktpunkten för stöttning och coachning. Vi har regelbundna möten där medarbetarna kan diskutera frågor och utmaningar. Dessutom arbetar vi med mentorskap där alla nya medarbetare får en utsedd mentor under deras introduktionsperiod.  

Hur ser du på framtiden för Intensivvårdsavdelningen för nyfödda? 

Jag ser en spännande framtid för vår avdelning. Vi strävar ständigt efter att utveckla vår vård och dra nytta av den senaste tekniken och forskningen. Innovation är en viktig del i detta arbete. Exempelvis startade vi i våras ett arbete specifikt för att utveckla våra processer och arbetssätt vilket kommer fortsätta nu under hösten och våren. Det är medarbetarna som driver denna utveckling likväl den forskning och vårdutveckling som sker på avdelningen. Vidare har våra forskare, som är läkare och specialistsjuksköterskor, publicerat flera artiklar kring den forskning som bedrivs här. Arbetet har haft en positiv effekt på vårt dagliga arbete genom de nya metoder som framkommit och numera används inom avdelningen. Min roll är att skapa en miljö där medarbetarna kan vara delaktiga och engagerade, och i sin tur förbättra vården för patienterna och deras familjer. 

Vad skulle du säga till någon som är intresserad av att jobba på avdelningen? 

Jag uppmanar alla som är intresserade att skicka in sitt CV och personligt brev där du berättar varför du är intresserad av neonatalvård. Även om du är nyutexaminerad har du möjlighet att jobba hos oss. Vi erbjuder en gedigen personanpassad inskolning och en tydlig kompetensmodell som ger möjlighet till personlig utveckling under hela yrkeskarriären. Vi har en unik sammanhållning inom avdelningen där alla yrkesprofessioner arbetar väldigt nära varandra. 

 Jobba hos oss