Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig
Barnmorskan Åsa står vid en kuvös
"Det är ett roligt jobb där jag får vara en del av två olika världar" Åsa, barnmorska

Vad heter du och vad jobbar du med?

Jag heter Åsa Lindgren och arbetar som barnmorska. Jag har en roterande tjänst där jag arbetar både på förlossningen och intensivvårdsavdelningen för nyfödda barn. Var femte vecka byter jag avdelning. Det är ett fantastiskt arbete. På förlossningen får jag vara delaktig i en av de största händelserna i en familjs liv, när de får sitt barn. Medan på intensivvårdsavdelningen för nyfödda, är jag med när en familj möter det svåraste, att få ett sjukt eller för tidigt fött barn, eller till och med ett barn som inte överlever. Där är jag ett stöd för familjerna, under deras tuffa tid i livet.

Hur fungerar det med att jobba på två olika avdelningar?

Det fungerar bra! Jag har valt att ha längre perioder på varje avdelning, fem veckor åt gången. Det ger mig kontinuitet, speciellt vid intensivvården av nyfödda barn, då familjerna oftast är kvar längre än efter en förlossning. Jag vill vara där under en längre tid för att kunna göra ett bra jobb. Båda platserna är underbara att jobba på. Att få uppleva både förlossningar och följa familjer då deras barn får vård över en längre period, är mycket givande.

Det bästa med att rotera mellan två avdelningar är den dubbla kunskapen och erfarenheten som enligt mig gör mig till en mer kompetent barnmorska. Att kunna kombinera förlossningsvård med vård av nyfödda ger mig ett bredare perspektiv på saker och ökar min möjlighet att vara trygg i mitt arbete. Variationen i arbetsuppgifterna gör jobbet roligt och intressant, det är något jag uppskattar mycket.

Vilka utmaningar upplever inom ditt arbete?

En utmaning inom förlossningsvården är att det ibland känns som att jag inte räcker till, särskilt när det är mycket att göra. Tempot kan vara högt, och det gäller att hitta balansen för att vara delaktig och stödjande i det arbetet. På intensivvårdsavdelningen för nyfödda är tempot oftast lugnare men det finns mycket att göra och vi har fler patienter ta hand om. Här är det även utmanande att ge det bästa möjliga stödet till familjerna som ligger inlagda.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att söka en roterande tjänst mellan förlossningsvård och intensivvård för nyfödda barn?

Att ha kunskap från både förlossningen och intensivvårdsavdelningen för nyfödda är en bra kombination. Jag kan ge ett annorlunda stöd och har större insikt i olika situationer, vilket för mig, är givande och meningsfullt. Inom båda avdelningarna arbetar man som team, vilket underlättar arbetet mycket. Jag tycker att den som funderar på att söka tjänsten ska göra det. Det är ett roligt jobb där man får vara en del av två olika världar.

 Jobba med oss