Lediga tjänster

Yrkeskategori:
Region:
Tjänst Yrkeskategori Referensnummer Sista ansökningsdag
Affektiva heldygnsvården 3A söker leg. sjuksköterska natt Grundutbildade sjuksköterskor AS342/2020 2020-05-31
Akademiska sjukhuset söker en säkerhetssamordnare Säkerhetsinspektörer m.fl. AS348/2020 2020-05-31
Ambulanssjukvårdare Ambulanssjukvårdare AS360/2020 2020-06-07
Ambulanssjukvårdare Ambulanssjukvårdare AS360/2020 2020-06-07
Ambulanssjukvårdare Ambulanssjukvårdare AS360/2020 2020-06-07
Ambulanssjukvårdare Ambulanssjukvårdare AS360/2020 2020-06-07
Anestesisjuksköterska Anestesisjuksköterskor AS238/2020 2020-06-14
Anestesisjuksköterska barnanestesi- och barnoperationsavdelningen Anestesisjuksköterskor AS263/2020 2020-05-31
Anestesisjuksköterska thoraxoperation Anestesisjuksköterskor AS387/2020 2020-06-03
Avdelningschef kliniska forsknings- och utvecklingsenheten (KFUE) Chefer inom hälso- och sjukvård AS321/2020 2020-05-26
Avdelningschef till neuro-operation Chefer inom hälso- och sjukvård AS358/2020 2020-06-16
Barnmorska till amningsmottagning och BB vård i hemmet Barnmorskor AS350/2020 2020-06-07
Biomedicinsk analytiker Biomedicinska analytiker m.fl. AS385/2020 2020-07-15
Biträdande överläkartjänst hud och könssjukdomar Övriga läkare AS368/2020 2020-06-03
Biträdande sektionschef klinisk kemi och farmakologi Chefer inom hälso- och sjukvård AS383/2020 2020-06-21
CIVA söker intensivvårdssjuksköterska som vill vara där det händer! Intensivvårdssjuksköterskor AS380/2020 2020-09-13
Familjebehandlare Kuratorer AS330/2020 2020-05-31
Forskningskoordinator på barnonkologiska forskningsenheten Grundutbildade sjuksköterskor AS397/2020 2020-06-15
Fotvårdsspecialist till endokrin- och diabetesmottagningen Fotterapeuter AS389/2020 2020-06-03
Gruppchef medicinavdelning 30E Chefer inom hälso- och sjukvård AS336/2020 2020-05-31
Individualbehandlare Psykolog AS332/2020 2020-05-31
Individualbehandlare Psykiatrisjuksköterskor AS332/2020 2020-05-31
Individualbehandlare Grundutbildade sjuksköterskor AS332/2020 2020-05-31
Individualbehandlare Kuratorer AS332/2020 2020-05-31
Intensivvårdssjuksköterska till neurointensiven (NIVA) Intensivvårdssjuksköterskor AS186/2020 2020-08-31
Medicinska sekreterare - sök till oss! Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m fl AS111/2020 2020-06-14
Nyexaminerad sjuksköterska till postoperativt utbildningsspår Grundutbildade sjuksköterskor AS98/2020 2020-05-31
Operationssjuksköterska till anestesi- och operationsavdelning Operationssjuksköterskor AS339/2020 2020-05-31
Operationssjuksköterskor Operationssjuksköterskor AS87/2020 2020-05-31
Överläkare med inriktning barn- och ungdomsdiabetes Övriga läkare AS393/2020 2020-06-12
Överläkare med inriktning lungsjukdomar hos barn Övriga läkare AS392/2020 2020-06-12
Psykolog med KBT-inriktning till Smärtrehabavdelning Psykologer AS386/2020 2020-06-02
Psykolog till överviktsverksamheten 50% Psykologer AS390/2020 2020-06-03
Psykolog till pilotverksamhet – Team Maria Psykologer AS325/2020 2020-05-31
Psykolog, ätstörningsenheten för vuxna Psykologer AS378/2020 2020-06-07
Samordnare för standardiserade vårdförlopp cancer Grundutbildade sjuksköterskor AS180/2020 2020-05-31
Sektionschef onkologi Chefer inom hälso- och sjukvård AS346/2020 2020-05-27
Sektionschef till klinisk patologi Chefer inom hälso- och sjukvård AS301/2020 2020-05-31
Sektionschef till klinisk patologi Specialistläkare AS301/2020 2020-05-31
Sektionsledare till thorax 50D Grundutbildade sjuksköterskor AS400/2020 2020-06-09
Sjuksköterska - starta din nya karriär i våra toppmoderna nybyggda lokaler! Grundutbildade sjuksköterskor AS17/2020 2020-05-31
Sjuksköterska akutmottagningen Grundutbildade sjuksköterskor AS30/2020 2020-08-16
Sjuksköterska dialysen Grundutbildade sjuksköterskor AS384/2020 2020-06-21
Sjuksköterska med intresse för akutsjukvård med inriktning infektion Grundutbildade sjuksköterskor AS78/2020 2020-07-29
Sjuksköterska med intresse för akutsjukvård, infektionsmottagningen Grundutbildade sjuksköterskor AS369/2020 2020-06-30
Sjuksköterska med intresse för kirurgi sommar 2020 Grundutbildade sjuksköterskor AS218/2020 2020-05-31
Sjuksköterska med intresse för lungmedicin, akutsjukvård och palliativ vård Grundutbildade sjuksköterskor AS176/2020 2020-06-14
Sjuksköterska onkologavdelning 101B (Nattjänst) Grundutbildade sjuksköterskor AS139/2020 2020-05-31
Sjuksköterska onkologavdelningen 101B Grundutbildade sjuksköterskor AS136/2020 2020-05-31
Sjuksköterska Palliativt Centrum med placering Hospice Grundutbildade sjuksköterskor AS382/2020 2020-06-30
Sjuksköterska psykiatri Grundutbildade sjuksköterskor AS294/2020 2020-06-14
Sjuksköterska psykiatriavdelning 1 Grundutbildade sjuksköterskor AS347/2020 2020-05-31
Sjuksköterska sökes till avdelning 4B Grundutbildade sjuksköterskor AS1154/2019 2020-05-31
Sjuksköterska sökes till avdelning 4B/tillnyktringsenhet Grundutbildade sjuksköterskor AS1183/2019 2020-06-07
Sjuksköterska till Ambulanssjukvården Ambulanssjuksköterskor m.fl. AS359/2020 2020-06-07
Sjuksköterska till Ambulanssjukvården Ambulanssjuksköterskor m.fl. AS359/2020 2020-06-07
Sjuksköterska till Ambulanssjukvården Ambulanssjuksköterskor m.fl. AS359/2020 2020-06-07
Sjuksköterska till Ambulanssjukvården Ambulanssjuksköterskor m.fl. AS359/2020 2020-06-07
Sjuksköterska till AVA/30C Grundutbildade sjuksköterskor AS370/2020 2020-06-18
Sjuksköterska till barnspecialistmottagningen i Enköping Grundutbildade sjuksköterskor AS270/2020 2020-05-30
Sjuksköterska till Barnuppvakningen (BUVA) Grundutbildade sjuksköterskor AS264/2020 2020-05-31
Sjuksköterska till geriatriska ortoped- och strokeavdelningen Grundutbildade sjuksköterskor AS335/2020 2020-06-07
Sjuksköterska till intensivvårdsavdelning 95F för nyfödda Grundutbildade sjuksköterskor AS221/2020 2020-09-07
Sjuksköterska till öron-, näsa och hals mottagningen Grundutbildade sjuksköterskor AS189/2020 2020-05-26
Sjuksköterska till ortopedens nytänkande traumaavdelning Grundutbildade sjuksköterskor AS501/2019 2020-07-31
Sjuksköterska till ortopedmottagningen Grundutbildade sjuksköterskor AS374/2020 2020-06-07
Sjuksköterska till sektionen för barnkirurgi Grundutbildade sjuksköterskor AS326/2020 2020-06-28
Sjuksköterska till sektionen för barnkirurgi Barnsjuksköterskor AS326/2020 2020-06-28
Sjuksköterska till utvecklingsavdelningen Grundutbildade sjuksköterskor AS356/2020 2020-06-07
Sjuksköterska uppvakningsavdelning 79G Grundutbildade sjuksköterskor AS68/2020 2020-06-12
Sjuksköterska/psykiatrisjuksköterska till BUP slutenvård/akutmottagning Psykiatrisjuksköterskor AS371/2020 2020-06-03
Sjuksköterska/röntgensjuksköterska till strålbehandlingen Röntgensjuksköterskor AS333/2020 2020-06-15
Sjuksköterskor - nu förändrar vi våra arbetssätt på 30A! Grundutbildade sjuksköterskor AS205/2020 2020-06-07
Sjuksköterskor 2-skift till plastik- och käkkirurgisk avdelning, 85F2 Grundutbildade sjuksköterskor AS113/2020 2020-06-21
Sjuksköterskor AIMA 35C Grundutbildade sjuksköterskor AS388/2020 2020-06-10
Sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare till ambulansen (Spontanansökan) Grundutbildade sjuksköterskor AS503/2015 2020-06-29
Sjuksköterskor till plastik- och käkkirurgisk avdelning, 85F2 Grundutbildade sjuksköterskor AS324/2020 2020-06-21
Sjuksköterskor/barnsjuksköterskor till barnonkologen Grundutbildade sjuksköterskor AS289/2020 2020-07-31
Specialistläkare i Klinisk patologi Specialistläkare AS373/2020 2020-06-04
Specialistläkare klinisk farmakologi Specialistläkare AS344/2020 2020-05-26
Specialistläkare radiologi Specialistläkare AS345/2020 2020-05-27
Specialistläkare till barnsektionen på AnOpIVA Specialistläkare AS367/2020 2020-06-07
Specialistläkare, biträdande överläkare, överläkare i klinisk patologi Specialistläkare AS372/2020 2020-06-04
Specialistsjuksköterska för stamcellstransplantationer på barn/ungdomar Barnsjuksköterskor AS357/2020 2020-05-28
Specialistsjuksköterska inom anestesi- eller operationsjukvård Anestesisjuksköterskor AS375/2020 2020-06-05
Specialistsjuksköterska inom anestesi- eller operationsjukvård Operationssjuksköterskor AS375/2020 2020-06-05
Specialistsjuksköterska inom barnsjukvård eller intensivvård till 95 F Intensivvårdssjuksköterskor AS33/2020 2020-07-12
Specialistsjuksköterska inom barnsjukvård eller intensivvård till 95 F Barnsjuksköterskor AS33/2020 2020-07-12
Specialisttandläkare käkkirurgi Tandläkare AS340/2020 2020-05-26
Spontanansökan sjuksköterska till psykiatriavdelningen 3A Grundutbildade sjuksköterskor AS1191/2019 2020-06-14
ST-läkare akutsjukvård ST-läkare AS351/2020 2020-05-28
ST-läkare barnkirurgi ST-läkare AS362/2020 2020-06-06
ST-läkare internmedicin ST-läkare AS352/2020 2020-05-28
Thoraxintensiven söker intensivvårdsjuksköterska Intensivvårdssjuksköterskor AS12/2020 2020-09-30
Traineeprogram för sjuksköterskor – välkommen till neuro! Grundutbildade sjuksköterskor AS278/2020 2020-05-31
Underläkare plastikkirurgi Övriga läkare AS365/2020 2020-06-02
Underläkare till barn- och ungdomspsykiatrins akutavdelning Övriga läkare AS391/2020 2020-06-16
Undersköterska - starta din nya karriär i toppmoderna nybyggda lokaler! Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning AS394/2020 2020-06-12
Undersköterska eller skötare för timanställning till avdelning 4B sökes Skötare AS398/2020 2020-08-31
Undersköterska till anestesi- och operationsavdelningen Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning AS363/2020 2020-06-02
Undersköterska till barnonkologen Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning AS354/2020 2020-05-28
Undersköterska till Hospice Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning AS381/2020 2020-06-30
Undersköterska till kärl- och akutkirurgisk vårdavdelning Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning AS343/2020 2020-05-31
Undersköterska till thorax 50D Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning AS377/2020 2020-05-29
Vårdprocesskoordinator till diagnosspecifikt vårdprocessarbete Grundutbildade sjuksköterskor AS355/2020 2020-06-01
Verksamhetsutvecklare till Akademiska sjukhuset Planerare och utredare m.fl. AS396/2020 2020-06-08
Vikarierande tandsköterska till receptionen på Käkkirurgen Tandsköterskor AS379/2020 2020-06-08