Obesitacentrum

Akademiska sjukhuset har beslutat att skapa ett forum för att möta det växande problemet med övervikt/fetma och dess komplikationer. Tanken är att samordna den kunskap och de resurser som finns på sjukhuset och universitetet samt i regionen.

Uppdraget för obesitascentrum:

  • öka kunskapen om obesitas
  • öka samarbetet inom regionen och vårdgrannar inom landstinget
  • skapa förutsättningar för god obesitasvård vid sjukhuset
  • skapa förutsättningar för att samordna såväl klinisk som preklinisk forskning kring obesitas
  • bilda en multiprofessionell referensgrupp med representanter från sjukhuset, primärvården och från regionen

Vid obesitascentrum görs inga utredningar eller behandlingar. Om du önskar behandling för din övervikt hänvisar vi till din husläkare.