Vad är Neurotrauma?

Traumatisk hjärnskada (THS) är ett dominerande folkhälsoproblem. THS är den vanligaste orsaken till dödsfall och handikapp i befolkningen under 50 år. I denna åldersgrupp är den vanligaste orsaken trafikolyckor. Även i den äldre befolkningen utgör THS ett betydande hälsoproblem genom ett stort antal fallolyckor.

Läs mer här

Följ oss