Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kontakta oss
Växel: 018-611 00 00
E-post: registrator
Telefonnummer till vården (pdf)

Hitta
Karta
Mottagningar och avdelningar

Arbeta hos oss!

Vad tycker en sjuksköterska, en läkare och en ekonom om att arbeta på Akademiska sjukhuset? Se filmer och läs intervjuer med våra medarbetare.

Projekt på Akademiska ska gynna distansvård för unga diabetiker

Distansvård kan göra det lättare för unga med diabetes att ha koll på sina blodsockervärden och underlätta tätare kontakt med sjukvården. Med stöd av Vinnova ska Innovation Akademiska under ett år testa en ny ersättningsmodell som stimulerar användningen av ny teknik och förebyggande insatser.

Uppdatering om barnmorskesituationen på Akademiska

Uppsägningen bland barnmorskor på Förlossningen/BB har väckt frågor och skapat oro bland blivande föräldrar, personalen och allmänheten. Här finns en uppdatering om den aktuella situationen och svar på några vanliga frågor.

Infektionskänsliga barn flyttas tillfälligt från barnsjukhuset

Barn som vårdas för cancer och andra barn med kraftigt nedsatt immunförsvar kommer tillfälligt att flyttas från barnsjukhuset till annan vårdavdelning på Akademiska. Orsaken är att mögelsvamp kan följa med byggdamm vid sista delen av rivningen av BuP:s gamla hus och orsaka infektioner hos dessa patienter.

Äggbank ger fler ofrivilligt barnlösa hopp om barn

För första gången har ett barn fötts efter IVF-behandling på Akademiska sjukhuset med ett donerat ägg som varit nedfryst. Den nya tekniken gör det möjligt för fler ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar.

Var kan jag parkera på sjukhuset?

Vi bygger om på flera håll på sjukhuset. Se karta över parkeringsplatser.

Nyheter

Projekt på Akademiska ska gynna distansvård för unga diabetiker

2014-04-17 09:30

Distansvård kan göra det lättare för unga med diabetes att ha koll på sina blodsockervärden och underlätta tätare kontakt med sjuk...

Uppdatering om barnmorskesituationen på Akademiska

2014-04-17 08:29

Uppsägningen bland barnmorskor på Förlossningen/BB har väckt frågor och skapat oro bland blivande föräldrar, personalen och allmänheten...

Infektionskänsliga barn flyttas tillfälligt från barnsjukhuset

2014-04-16 15:20

Barn som vårdas för cancer och andra barn med kraftigt nedsatt immunförsvar kommer tillfälligt att flyttas från barnsjukhuset till anna...

Pressrum