Innovation Akademiska

 Innovation Akademiska är en del av Akademiska sjukhuset och verkar för att hela sjukhuset skall vara en öppen test- och utvecklingsmiljö för företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer.

hjulet   

Aktuellt:

Rapport om värdet av innovationer i vården

Sök verifieringsstöd genom UIC

SWElife- Öppen utlysning av medel för projekt inom folksjukdomar

 

 

 

 

 

Frågor och svar angående appen Diabetes Dialog

Kommande utlysning av medel för medicinteknikprojekt

Behöver ditt företag kompetensförstärkning? Den 1 februari 2016 öppnar ytterligare en utlysning av medel från det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health

Mobilapp gör vården mer tillgänglig för unga med diabetes.

 

 

 

 

 

Innovation Akademiska i projektet Nordisk testbädd

Akademiska testbädd för ny alkoholmätare

En trådlös alkomätare och mobilapp kan snart bli ett nytt hjälpmedel för personer med alkoholberoende att hålla sig nyktra. I oktober påbörjas en klinisk studie på Akademiska sjukhuset i syfte att utvärdera den nya tekniken. Det är ett exempel på hur sjukhuset fungerar som testbädd för ny medicinsk teknik.

Virtuella sjukhusbesök för unga diabetiker

Repotage om Innocent på SVT Nyheter