• Bild flicka
 • Bild lockig
 • Bild_tre_ungd

Barn- och ungdomspsykiatri - BUP

Vår uppgift är att bedöma och behandla barn och unga med psykiatrisk sjukdom.


 

Öppettider under sommaren 2016 

Under sommaren samlokaliseras BUPs alla öppenvårdsmottagningar till BUP på Kungsgatan 38 i Uppsala enligt nedan. Om du har en pågående vårdkontakt med BUP är det dit du ska vända dig under sommarperioden.
  
Följande mottagningar finns på Kungsgatan 38:
27 juni – tillsvidare (se information nedan)
BUP Enköping
BUP Tierp
BUP Östhammar 

4 juli – 5 augusti
Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången 

4 juli – 29 juli
Socialpsykiatriska behandlingsteamet
Enheten för intensiv familjebehandling 

Kontakt med mottagningarna
018-611 24 10, måndag-fredag 8.30 – 14.30, övrig tid är det telefonsvarare där du kan lämna meddelande om avbokning, receptförnyelse eller lämna uppgift om puls och blodtryck. 

På grund av begränsad bemanning kan vi inte utföra körkorts- och vårdbidragsintyg under denna period. 

Nya ärenden hänvisas till vår rådgivningstelefon
018-611 25 29, vardagar 8 – 16. 

Akuta ärenden 018-611 25 29, dygnet runt. 


 

Vi har haft svår personalbrist på öppenvårdsenheterna i Tierp, Östhammar och Enköping. Detta har medfört förlängd handläggningstid kring patientärenden så som exempelvis receptförnyelser med mera. Personalbristen har även medfört minskad tillgänglighet på enheterna. Vi ber om överseende med detta. Följande görs just nu:

 • De tre mottagningarna har hållits hjälpligt öppna fram till semesterstängningen - tom vecka 25.
 • Under sommarveckorna 26-33 förläggs all BUP-verksamhet till Uppsala för hela länets patienter.


Läs mer om hur vi arbetar med att lösa situationen just nu och inför hösten 2016.


 

Hur får jag kontakt med BUP?


Du som redan är patient hos oss

Du som redan är patient hos oss ska ringa till den mottagning du börjat gå till. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Mottagningar på den här sidan.

Neuropsykiatri

Vid misstänkt neuropsykiatrisk problematik (ADHD, autismspektrumstörning) ska skolan eller BVC kontaktas för en första basutredning.

Psykisk ohälsa

Vid psykisk ohälsa vänder man sig till BVC, elevhälsan eller vårdcentralen.

Osämja i familjen

Vid osämja i familjen och svåra hemförhållanden, vänder man sig till Socialtjänsten i den kommun man bor i.

Asylsökande

För asylsökande barn och ungdomar ska en första kontakt ske med Cosmos asyl- och integrationshälsan.


Länkar till bra information


 

Länk till hemsidan SAGA Uppsala län

Barn och ungas psykiska hälsa

Denna information är för dig som vill veta var man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

www.sagauppsalalan.se hemsidan Snorkel kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är, hur det kan kännas. Här får du också tips om vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.

                               Snorkel - en hemsida med tips och råd vid nedstämdhet, oro och ångest


 

Länk till hemsidan Självhjälp på vägen
Sidan Självhjälp på vägen tar upp neuropsykiatriska funktionsnedsätt-ningar hos barn och ungdomar. För att komma direkt till de olika diagnoserna kan du använda följande länkar:
ADHD, Aspergers syndrom, Autism, Bipolär sjukdom, Tvångssyndrom/OCD, Tourettes syndrom

En hemsida i samarbete mellan BUP Uppsala och Riksföreningen Attention


 

 Mindre bråk - om aggressivitet och trots

  arg pojke

Föräldrar och skolpersonal som söker råd och tips omkring hur man hanterar aggressivitet och trots hos små barn kan hitta många konkreta förslag på hemsidan Mindre bråk. 

 • Barn och ungas psykiska hälsa

  Barn och ungas psykiska hälsa

  Var vänder man sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp?

  www.sagauppsalalan.se