• Bild flicka
  • Bild lockig
  • Bild_tre_ungd

Barn- och ungdomspsykiatri - BUP

Vår uppgift är att bedöma och behandla barn och unga med psykiatrisk sjukdom.


Aktuellt

Från och med måndagen 9 januari finns BUP:s mottagningar på
Märstagatan 7 i Boländerna, Uppsala. Mottagningen på Kungsgatan 38 är stängd.
Hitta till Märstagatan 7


Intyg

På grund av sommarbemanning kan vi inte utfärda intyg under perioden 19 juni - 13 augusti.


Hur får jag kontakt med BUP?


Du som kontaktar BUP för första gången

Ring BUP:s telefonrådgivning 018-611 25 29, vardagar 8–16

Du som redan är patient hos oss

Du kan ringa direkt till din behandlare. Kontakta sjukhusets växel 018-611 00 00 om du behöver hjälp med telefonnumret.
Om ditt ärende gäller något av nedan ska du ringa till vårt telefonnummer 018-611 24 10. Följ instruktionen som ges i telefonen. Du får fem valmöjligheter:

• Tonval 1 – fakturor och övriga administrativa ärenden
• Tonval 2 - om- och avboka besök
• Tonval 3 - förnya recept
• Tonval 4 - rådgivning av sjuksköterska *
• Tonval 5 - rapportera puls och blodtryck

*Sjuksköterskornas telefontider är begränsade och det händer att det blir fullbokat vissa dagar. Om det blir fullbokat får du veta det via telefonsvararen. Du ombeds då att ringa igen nästa dag.
Information om tonval 1-5 finns här (pdf)

Akut kontakt med BUP

018–611 25 29, dygnet runt

Neuropsykiatri

Vid misstänkt neuropsykiatrisk problematik (ADHD, autismspektrumstörning) ska skolan eller BVC kontaktas för en första basutredning.

Psykisk ohälsa

Vid psykisk ohälsa vänder man sig till BVC, elevhälsan eller vårdcentralen.

Osämja i familjen

Vid osämja i familjen och svåra hemförhållanden, vänder man sig till Socialtjänsten i den kommun man bor i.

Asylsökande

Asylsökande barn och ungdomar kan ta kontakt med Cosmos asyl- och integrationshälsan för en hälsoundersökning. 
Cosmos asyl- och integrationshälsan.


Länkar till bra information

hemsidan Snorkel kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är, hur det kan kännas. Här får du också tips om vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.

                        Snorkel - en hemsida med tips och råd vid nedstämdhet, oro och ångest


Länk till hemsidan Självhjälp på vägen
Sidan Självhjälp på vägen tar upp neuropsykiatriska funktionsnedsätt-ningar hos barn och ungdomar.

En hemsida i samarbete mellan BUP Uppsala och Riksföreningen Attention

 


 

 Mindre bråk - om aggressivitet och trots

  arg pojke

Föräldrar och skolpersonal som söker råd och tips omkring hur man hanterar aggressivitet och trots hos små barn kan hitta många konkreta förslag på hemsidan Mindre bråk.