Arbeta hos oss

Akademiska sjukhuset är en av de största arbetsplatserna i Sverige och ett universitetssjukhus som värnar om den personliga kontakten i en välkomnande miljö. Många anställda i olika yrken är eniga: Det här är en arbetsplats där det alltid finns något nytt att lära.