Teamet för hörselimplantat

Vid Akademiska sjukhuset kan vi ge döva och hörselskadade i alla åldrar en chans att höra med hjälp av hörselimplantat.

Teamet för hörselimplantat är ett multidisciplinärt team som utreder, opererar och rehabiliterar med flera olika implantat. Det vanligaste implantatet är cochleaimplantat (CI). Ett CI ersätter hörselsinnet och leder signaler direkt till hörselnerven så att döva och gravt hörselskadade kan höra ljud och tal.

För en lyckad rehabilitering med implantat krävs ett nära samarbete mellan teamets olika kompetenser. Vi har stor erfarenhet av att arbeta i team med patienter som utreds för eller har fått implantat.

hörsel

 

  Klicka här för att se inslag från unt.se om CI-implantat

  Frågor och svar om CI