Lediga tjänster

Tjänst Yrkeskategori Förvaltning Sista ansökan
Specialistläkare psykiatri
Enköpings Psykiatrimottagning, verksamhetsområde Psykiatri
Specialistläkare
Akademiska sjukhuset
Enköping
2018-02-28
Sjuksköterskor till geriatrikavdelning 2 i Tierp
Verksamhetsområde Geriatrik
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Tierp
2018-04-04
Sjuksköterskor med intresse för handledning
Verksamhetsområde Geriatrik
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Tierp
2018-04-04
Sjuksköterska natt till neurologavdelning 85D
Verksamhetsområde Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-02-28
Sjuksköterska till Neurologavdelningen
Neurologavdelningen
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-02-28
Ansökan om studielön under specialistutbildning inom anestesi
Akademiska sjukhuset
Studielön anestesi
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-03-15
Ansökan om studielön under specialistutbildning inom operationsvård
Akademiska sjukhuset
Studielön operationsvård
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-03-15
Ansökan om studielön under specialistutbildning inom psykiatrisk vård
Akademiska sjukhuset
Studielön psykiatrisk vård
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-03-15
Ansökan om studielön under specialistutbildning inom akutsjukvård
Akademiska sjukhuset
Studielön akutsjukvård
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-03-15
Ansökan om studielön under specialistutbildning inom barn och ungdom
Akademiska sjukhuset
Studielön Barn och ungdom
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-03-15
Sjuksköterskor till Geriatrisk vårdavdelning
Geriatriska ortoped- och strokeavdelningen 50E2, Verksamhetsområde Geriatrik
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-02-28
Specialistläkare/Överläkare Akutsjukvård
Verksamhetsområde Akutsjukvård- och internmedicin
Specialistläkare
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-03-19
ST-läkare Akutsjukvård
Verksamhetsområde Akutsjukvård- och internmedicin
ST-läkare
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-03-19
Barnmorska BB och Förlossningsavdelningen - Sommar 2018
Verksamhetsområde Kvinnosjukvården
Barnmorskor
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-03-31
Sjuksköterska till kirurgavdelning 65A
Verksamhetsområde Kirurgi
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-02-28
Sjuksköterska till Reumatolog- och hudavdelning 30B1 - Sommar 2018
Verksamhetsområde Specialmedicin, hud och reumatologi
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-04-30
Nattsjuksköterska till kirurgavdelning 65A
Verksamhetsområde Kirurgi
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-02-28
Undersköterska Reumatolog- och hudavdelning 30B1 - Sommar 2018
Verksamhetsområde Specialmedicin, hud och reumatologi
Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-04-30
Intensivvårdssjuksköterska
Centralintensiven, verksamhetsområde anestesi- och intensivvård
Intensivvårdssjuksköterskor
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-03-31
Intensivvårdssjuksköterska till Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA)
Verksamhetsområde Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi
Intensivvårdssjuksköterskor
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2018-04-30