Lediga tjänster

Tjänst Yrkeskategori Förvaltning Sista ansökan
Specialistsjuksköterska till psykiatriavdelning 1
Verksamhetsområde psykiatri
Psykiatrisjuksköterskor
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-17
Lokalsamordnare
Fastighets- och försörjningsenheten, sjukhusadministrationen
Lokalsamornare
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-09
Undersköterskor till Neurooperation
Neurooperation, Akademiska sjukhuset
Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-19
Koordinator/Handläggare till Kansliet för kliniska prövningar
Kansliet för kliniska prövningar
Planerare och utredare m.fl.
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-05
Specialistsjuksköterskor med erfarenhet av beroendevård
Samlad psykiatrisk mottagning i Enköping, Psykiatri
Psykiatrisjuksköterskor
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-17
Specialistsjuksköterskor med erfarenhet av beroendevård
Samlad psykiatrisk mottagning i Enköping, Psykiatri
Psykiatrisjuksköterskor
Akademiska sjukhuset
Enköping
2017-11-17
Kurator
Paramedicin
Kuratorer
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-06
Tf avdelningschef till psykiatriavdelning 4B
Verksamhetsområde Psykiatri
Förvaltnings- och planeringschefer
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-06
IT-tekniker till avdelningen för infrastruktur
IT-sektionen, Akademiska sjukhuset
Drifttekniker, IT
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-06
Undersköterska med intresse för lungmedicin och akutsjukvård
Verksamhetsområde Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi
Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-15
Specialistläkare Rehabiliteringsmedicin
Verksamhetsområde Rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum
Specialistläkare
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-07
Bemanningsassistent kirurgi/ortopedi och urologi
Verksamhetsområde Ortopedi
Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-07
Bemanningsassistent kirurgi/ortopedi och urologi
Verksamhetsområde Ortopedi
Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m fl
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-07
Sjuksköterskor
Sektionen för akut barnsjukvård
Grundutbildade sjuksköterskor
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-19
Undersköterska
Brännskadecentrum
Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-08
Sjuksköterska/psykiatrisjuksköterska till BUP slutenvård
Verksamhetsområde Psykiatri
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-16
Sjuksköterska/psykiatrisjuksköterska till BUP slutenvård
Verksamhetsområde Psykiatri
Psykiatrisjuksköterskor
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-16
Sjuksköterska Pre- och postoperativa avdelningen
Pre- och postoperativa avdelningen, verksamhetsområde Anestesi- och intensivvård
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-10-31
Undersköterska till kirurgavdelning 65B2
Verksamhetsområde Kirurgi
Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-08
Specialistsjuksköterska till psykiatriavdelning 1
Verksamhetsområde psykiatri
Psykiatrisjuksköterskor
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-11-13