Det börjar med kunskap

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patient­säkerheten i hälso- och sjuk­vården. Den stora påverkan det har på död­lighet, sjuklighet och livs­kvalitet samt antibiotika­resistens har fram­kommit i flera studier genom åren. För att förebygga och förhindra VRI i våra verksamheter krävs samarbete och att alla regelbundet påminns och ökar sina kunskaper om hur vi kan minska riskerna.

Övergripande för alla förvaltningar

Rapport SKR

Kunskapsstöd Vårdhygien

Utbildning från SKR ”Förebygg vårdrelaterade infektioner”

Du som ansvarig kan kostnadsfritt beställa kursen för både chefer och medarbetare i er verksamhet. Varje medarbetare får därefter en utbildningslektion varannan vecka via sin e-post.
Beställning av kursen "Förebygg vårdrelaterade infektioner"

Vill du som medarbetare eller privatperson gå kursen följ denna länk Registrera dig på kursen "Förebygg vårdrelaterade infektioner" (nanolearning.com)