Verktyg för att minska VRI

Att förbättra följsamhet till basala hygienregler och klädregler bör vara det första vårdhygieniska förbättringsområdet.

Här finns stöd för att arbeta systematiskt med att minska en utvald VRI.