Mätning BHK

Alla enheter ska mäta följsamhet till Basala Hygienrutiner och Klädregler. Observation av 10 personer/vårdmoment ska genomföras varje månad. Mätningarna ska sedan föras in i SKR:s databas senast 25:e varje månad.

Mars månads mätning

I mars månad mäter avdelningen som vanligt men resultatet används till den årliga nationella mätningen. Mätningen kommer heta "PPM-BHK v.11-12, 2020" istället för "Uppsala mars 2020 BHK". Datum för inrapportering skiljer sig något från den vanliga tidsperioden. Under PPM-mätningen kan man rapportera in från 9/3 (v.11)    

Lathund och mätningsprotokoll

  1. Lathund registrering BHK (vårdkvalitetsavdelningen)   (presentationen kommer- håller på att uppdateras.)
  2. Mätprotokoll
  3. Självskattningsformulär – BHK
  4. Inloggning SKR databas, ppm.vantetider.se
    Ibland krånglar direktlänken. Sök direkt på ppm.vantetider.se eller sök via SKR:s hemsida: Inför mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler. Under rubriken Regioner finns länken till PPM-databasen.
  5. Utbildning – mätning BHK (vårdhygien)

Rekommenderar att ni som mäter går en mätutbildning, se under fliken slutenvård och utbildningar.