Mätning BHK

Alla enheter ska mäta följsamhet till Basala Hygienrutiner och Klädregler. Observation av 10 personer/vårdmoment ska genomföras varje månad. Mätningarna ska sedan föras in i SKL:s databas senast 25:e varje månad.

Lathund och mätningsprotokoll

  1. Lathund registrering BHK (vårdkvalitetsavdelningen)   (presentationen kommer- håller på att uppdateras.)
  2. Mätprotokoll
  3. Självskattningsformulär – BHK
  4. Inloggning SKL databas, ppm.vantetider.se
  5. Utbildning – mätning BHK (vårdhygien)

Rekommenderar att ni som mäter går en mätutbildning, se under fliken slutenvård och utbildningar.