Mätning BHK

Alla enheter ska mäta följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Observation av 10 personer/vårdmoment ska genomföras 1 gång/månad (fr o m 10/1).

Lathund och mätningsprotokoll

  1. Mätprotokoll
  2. Självskattningsformulär – BHK
  3. BHK-basala hygienrutiner och klädregler – inrapportering
  4. Lathund BHK (infocaption.com)

Rekommenderar att ni som mäter går en mätutbildning, se under fliken slutenvård och utbildningar.