All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under torsdagen och fredagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

NYA spolrutiner från 190301 för att förebygga Legionellatillväxt

Nya spolrutiner avser både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

På grund av svårigheter att lokalisera tappställe som ej används på en vecka och att det finns en ökad tillväxt av legionella generellt över sjukhusen har följande beslut tagits:

  • Samtliga tappställen ska spolas 1 ggr/vecka.
  • Utförd spolning ska dokumenteras och signeras.

Med Tappställe avses alla ställen där vatten finns kopplat till maskin, utrustning eller kran. Ex på tappställe är: Kranar, spol- och diskdesinfektorer, toaletter, kaffemaskiner, duschar (ibland har duschen två tappställe, handdusch och fast monterad).

Verksamhetschef/Avdelningschef/Sektionschef ansvarar för att spolning och dokumentation blir utförd.

Spolrutin

Samtliga tappställen ska spolas en gång i veckan i minst 4 min (dvs varmvatten i 2 minuter och kallvatten i  2 minuter).

Rinnande vatten är tillräckligt för spolning. Maximal kranöppning är inte nödvändigt. Duschmunstycke får inte läggas i avloppet.

Spolning dokumenteras och signeras på lista i rummet/på enheten.

Kontakt

Har ni frågor kring spolrutinerna ring Ingrid Isaksson 018-611 39 06 eller 018-611 39 02.