NYA spolrutiner från 190301 för att förebygga Legionellatillväxt

Nya spolrutiner avser både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

På grund av svårigheter att lokalisera tappställe som ej används på en vecka och att det finns en ökad tillväxt av legionella generellt över sjukhusen har följande beslut tagits:

  • Samtliga tappställen ska spolas 1 ggr/vecka.
  • Utförd spolning ska dokumenteras och signeras.

Med Tappställe avses alla ställen där vatten finns kopplat till maskin, utrustning eller kran. Ex på tappställe är: Kranar, spol- och diskdesinfektorer, toaletter, kaffemaskiner, duschar (ibland har duschen två tappställe, handdusch och fast monterad).

Verksamhetschef/Avdelningschef/Sektionschef ansvarar för att spolning och dokumentation blir utförd.

Spolrutin

Samtliga tappställen ska spolas en gång i veckan i minst 4 min (dvs varmvatten i 2 minuter och kallvatten i  2 minuter).

Rinnande vatten är tillräckligt för spolning. Maximal kranöppning är inte nödvändigt. Duschmunstycke får inte läggas i avloppet.

Spolning dokumenteras och signeras på lista i rummet/på enheten.

Kontakt

Har ni frågor kring spolrutinerna ring Ingrid Isaksson 018-611 39 06 eller 018-611 39 02.