Alla enheter ska mäta följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Observation av 10 personer/vårdmoment ska genomföras 1 gång/månad.

Registrering av mätningar

Registrering ska ske inom aktuell månad.

Mätutbildning

Alla behöver gå en fysisk/digital mätutbildning. I väntan på utbildning eller som repetition kan denna powerpoint användas.

Mätprotokoll och självskattning

Lathund för att hitta BHK-resultat