Från den 1/1 2019 ska alla enheter mäta följsamhet till Basala Hygienrutiner och Klädregler (BHK). 10 personer ska mätas varje månad.
Mätningarna ska föras in i SKL:s databas senast den 25:e varje månad.
Lathund och mätningsprotokoll finns här nedan.

Rekommenderar att ni som mäter går en mätutbildning, se under fliken utbildningar.

Kontakt

Frågor angående registrering kontakta vård- och patientsäkerhetsstrateg
lisa.lundberg.steiner@regionuppsala.se, 018-617 41 19.

Frågor angående mätning kontakta vårdhygien
anna.lindstrom@akademiska.se, 018-611 28 28
ingrid.g.isaksson@akademiska.se, 018-611 39 06