Alla enheter ska mäta följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Observation av 10 personer/vårdmoment ska genomföras 1 gång/månad (from 1 juni).

Registrering av mätningar

Registrering ska ske senast söndag aktuell mätperiod.

Mätutbildning

Alla behöver gå en fysisk/digital mätutbildning. I väntan på utbildning eller som repetition kan denna powerpoint användas.

Mätprotokoll och självskattning