Kontaktinformation

Här hittar du ansvarig hygiensjuksköterska för respektive kommun/vårdgivare.

Enköping, Fredrik Idving
Heby, Anna Lindström
Håbo, Ingrid Isaksson
Knivsta, Ingrid Isaksson
Tierp, Oskar Sjögren
Älvkarleby, Oskar Sjögren
Östhammar, Karin Karlsson

Uppsala

Andreas Ands minne, Barbro Liss
Balder, Anna Lindström
Bernadotte, Barbro Liss
Björkgården, Susanne Bergholm
Björklingegården, Susanne Bergholm
Dalbyhemmet, Susanne Bergholm
Ebbagården, Barbro Liss
Eriksdalsgården, Susanne Bergholm
Ferlin, Karin Karlsson
Fortuna-Onnela, Anna Lindström
Glimmervägen, Oskar Sjögren
Granbommen, Susanne Bergholm
Gutasund, Karin Karlsson
Hagundagården, Susanne Bergholm
Hasselparken, Susanne Bergholm
Höganäs, Anna Lindström
Karl-Johansgården, Susanne Bergholm
Liljeforstorg, Karin Karlsson
Lillsjögården, Susanne Bergholm
Linné, Barbro Liss
Lundgården, Susanne Bergholm
Myrbergska, Susanne Bergholm
Nora/Ödhumla växelvård, Barbro Liss
Råbyvägen vård- och omsorgsboende, Anna Lindström
Salabacke Plaza, Ingrid Isaksson
Sandelska huset, Anna Lindström
Skogsgården, Barbro Liss
Stenhagen, Susanne Bergholm
Svartbäcksgården, Susanne Bergholm
Sävjahus, Barbro Liss
Tavastehus, Oskar Sjögren
Topelius, Anna Lindström
Tunåsen, Susanne Bergholm
Vigmund, Barbro Liss
Villa hovstallet, Ingrid Isaksson
Vipängen, Anna Lindström
von Bahr, Anna Lindström
Västergården, Susanne Bergholm
Årstagården, Barbro Liss

Övrigt

Hjälpmedelscentralen (Palmbladsgatan), Susanne Bergholm