Kontaktinformation

Här hittar du ansvarig hygiensjuksköterska för respektive kommun/vårdgivare.

Enköping, Fredrik Idving
Heby, Anna Gustafsson
Håbo, Johanna Kangas
Knivsta, Johanna Kangas
Tierp, Oskar Sjögren
Älvkarleby, Oskar Sjögren
Östhammar, Karin Karlsson

Uppsala

Andreas Ands minne, Pip Engkvist
Balder, Pip Engkvist
Bernadotte, Anna Gustafsson
Björkgården, Susanne Bergholm
Björklingegården, Oskar Sjögren
Dalbyhemmet, Anna Gustafsson
Ebbagården, Susanne Bergholm
Eriksdalsgården, Susanne Bergholm
Ferlin, Pip Engkvist
Fortuna- Onnela, Pip Engkvist
Glimmervägen, Susanne Bergholm
Granbommen, Oskar Sjögren
Gutasund, Anna Gustafsson
Hagundagården, Anna Gustafsson
Hasselparken, Pip Engkvist
Höganäs, Pip Engkvist
Karl-Johansgården, Susanne Bergholm
Liljeforstorg 4, Pip Engkvist
Lillsjögården, Susanne Bergholm
Linné, Pip Engkvist
Lundgården, Oskar Sjögren
Myrbergska, Susanne Bergholm
Nora växelvård, Pip Engkvist
Råbyvägen, Pip Engkvist
Sandelska huset, Susanne Bergholm
Skogsgården, Oskar Sjögren
Stenhagen, Anna Gustavsson
Svartbäcksgården, Susanne Bergholm
Sävjahus, Pip Engkvist
Topelius, Susanne Bergholm
Tunåsen, Susanne Bergholm
Vigmund, Susanne Bergholm
Villa hovstallet, Ingrid Isaksson
Villa Salabacke, Ingrid Isaksson
von Bahr, Karin Karslsson
Västergården, Susanne Bergholm
Årstagården, Pip Engkvist

LSS, ordinärt boende med hemtjänst och hemsjukvård, Susanne Bergholm och Pip Engkvist

Övrigt

Hjälpmedelscentralen (Palmbladsgatan), Susanne Bergholm