Kontaktinformation

Här hittar du ansvarig hygiensjuksköterska för respektive kommun/vårdgivare.

Enköping, Fredrik Idving
Heby, Anna Lindström
Håbo, Ingrid Isaksson
Knivsta, Ingrid Isaksson
Tierp, Oskar Sjögren
Älvkarleby, Oskar Sjögren
Östhammar, Karin Karlsson

Uppsala

Andreas Ands minne, Susanne Bergholm
Balder, Susanne Bergholm
Bernadotte, Anna Lindström
Björkgården, Karin Karlsson
Björklingegården, Susanne Bergholm
Dalbyhemmet, Anna Lindström
Ebbagården, Oskar Sjögren
Eriksdalsgården, Susanne Bergholm
Ferlin, Karin Karlsson
Fortuna- Onnela, Barbro Liss
Glimmervägen, Anna Lindström
Granbommen, Karin Karlsson
Gutasund, Anna Lindström
Hagundagården, Anna Lindström
Hasselparken, Karin Karlsson
Höganäs, Barbro Liss
Karl-Johansgården, Susanne Bergholm
Liljeforstorg, Barbro Liss
Lillsjögården, Oskar Sjögren
Linné/Nora korttidsboende, Barbro Liss
Lundgården, Susanne Bergholm
Myrbergska, Anna Lindström
Råbyvägen vård- och omsorgsboende, Barbro Liss
Salabacke Plaza, Barbro Liss
Sandelska huset, Susanne Bergholm
Skogsgården, Barbro Liss
Stenhagen, Susanne Bergholm
Svartbäcksgården, Susanne Bergholm
Sävjahus, Barbro Liss
Topelius, Barbro Liss
Tunåsen, Susanne Bergholm
Vigmund, Barbro Liss
Villa hovstallet, Ingrid Isaksson
von Bahr, Barbro Liss
Västergården, Susanne Bergholm
Årstagården, Ingrid Isaksson

Övrigt

Hjälpmedelscentralen (Palmbladsgatan), Susanne Bergholm