Utbrottshantering

Handlingsplan

Handlingsplan för särskilda boenden inför utbrott av smittsamma sjukdomar

På varje särskilt boende ska det finnas en handlingsplan för vilka åtgärder som ska vidtas vid misstanke om utbrott av smittsam sjukdom. Handlingsplan finns att ladda ner eller skriva ut som ifyllbar PDF fil.

Kopia av handlingsplan ska skickas in till smittskyddet. För kontaktuppgifter besök smittskyddsenhetens hemsida.

Handlingsplanen ska uppdateras inför varje säsong.

Handlingsplan för övriga enheter (t.ex. LSS, hemtjänst mm.)

Möjlighet finns för övriga enheter att använda sig av handlingsplan för smittsamma sjukdomar. Använd er då av ifyllbar PDF nedan. Handlingsplanen behöver inte skickas in till smittskyddsenheten.

Händelseanalys och åtgärdsplan efter utbrott

Efter större utbrott ska verksamheten göra en händelseanalys och en åtgärdsplan med stöd av MAS och vårdhygien.

Verktyget är framtaget för Covid-19 men kan användas till alla typer av utbrott som exempelvis magsjuka, influensa och resistenta bakterier.