Handlingsplan för särskilda boenden inför utbrott av smittsamma sjukdomar

På varje särskilt boende ska det finnas en handlingsplan för vilka åtgärder som ska vidtas vid misstanke om utbrott av smittsam sjukdom. Handlingsplan finns att ladda ner eller skriva ut som ifyllbar PDF fil.

Kopia av handlingsplan ska skickas in till smittskyddet. För kontaktuppgifter besök smittskyddsenhetens hemsida.

Handlingsplanen ska uppdateras inför varje säsong.