Drunkningstillbud Uppsala

Tillbaka
Datum för olyckan 2023-05-11
Ankomst till Akademiska sjukhuset 2023-05-11 12:00
Olycksfallsplats Fyrisån, Uppsala
Typ av olycka Drunkningstillbud
Hemort eller hemlän
Totalt antal personer inblandade 1
Övrig information
Patient
Kön Kvinna
Ålder 80
Tillstånd Lindriga skador