Pediatrisk genetik 2020

Välkomna till 2020 års "Pediatrisk genetik" på Läkaresällskapet i Stockholm. Vill ni ta upp ett fall, anmäla detta till Cecilia Soussi Zander på pediatrisk.genetik.zander@gmail.com. Även redan lösta, men spännande fall är välkomna.

Plats: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogatan 10, Stockholm. Onsdag 15 januari 2020, kl. 9.30-18.

Dagen avslutas med ett kort årsmöte för BLFs arbetsgrupp för Pediatrisk Genetik. Kollegor som är intresserade av att delta i arbetsgruppen är mycket välkomna att höra av sig.

Kostnad för deltagande är 1000 kr, vilket ska täcka lunch, kaffe, lokalhyra och resor för inbjudna föreläsare.

För anmälan, fyll i nedan och klicka på skicka.

Pediatrisk genetik