Så blev det lätt att göra rätt – lyckad kvalitetssatsning inom verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi

Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi kvalitetscertifierades första gången 2016. Varje år görs en uppföljande mindre revision, medan en mer omfattande revision sker inför den omcertifiering som görs vart tredje år.

4. Kvalitetssatsning plastik- och käk.jpg

– Certifieringen förutsätter att vi har ett kvalitetsledningssystem på plats. För oss är det ett sätt att säkerställa kvalitet, patientnöjdhet och ständig  förbättring i verksamheten, säger Lisa Östergren, kvalitetsansvarig inom verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi.

I kvalitetsledningssystemet ingår krav på kliniska processer med standardiserade vårdflöden, där varje del av flödet har dokumenterade rutiner.

– Det gäller såväl administrativa som kliniska rutiner, från remisshantering och inskrivning till såromläggning och övrigt patientnära arbete. Det här skapar ordning och reda och gör det lätt att göra rätt, vilket uppskattas mycket av medarbetarna. För patienternas del blir det en bättre och mer likvärdig vård som sker enligt samma principer, för alla patienter, oavsett
vem patienten träffar, säger Lisa Östergren.

En viktig del av kvalitetsledningssystemet är ”ledningens genomgång”, som är en återkommande genomlysning av verksamheten utifrån faktorer som ekonomi, produktion, HR och vårdkvalitet. Genomgångarna görs både verksamhetsövergripande och inom varje ämnesområde.

Plastiken genomför även regelbundna interna revisioner där egna granskare går ut i verksamheten och intervjuar medarbetare och på andra sätt kontrollerar att rutiner underhålls och tillämpas som de ska.

– Många tyckte att det var lite läskigt i början, men numera uppfattas det som något positivt. Medarbetarna är stolta över sitt arbete och gillar att berätta om vad de gör, säger Lisa Östergren.