Inledning

Akademiska sjukhuset är ett komplett universitetssjukhus och har en ledande roll inom sjukvård och forskning. För våra patienter betyder det att de kan känna sig trygga i att få en säker vård av högsta kvalitet, även i framtiden. På Akademiska sätter vi alltid kvaliteten och de medicinska resultaten främst. Att leverera en bra vård är viktigare än allting annat.

Under slutet av 2019 drabbades sjukvården av en omfattande materialkris vilket följdes av en global pandemi. Akademiska sjukhuset har under större delen av 2020 fått ägna mycket kraft åt att ta hand om svårt sjuka covid-19 patienter. Samtliga stora universitetssjukhus i landet brottas också med vårdplatsbrist och behov av kostnadskontroll. Dessa utmaningar ställer sjukvården på sin spets, men trots det allvarliga läget gäller det att lyfta blicken och se den större bilden; hur vi ständigt lär oss nya saker och vart vi är på väg. 

Vi fortsätter att utveckla Akademiska sjukhuset. Den snabba medicinska utvecklingen ger ökade möjligheter att hjälpa våra patienter och vi har allt större möjligheter att behandla och bota svåra sjukdomar. Vi bygger nytt och bygger om för att möta den nya tidens krav, vi arbetar kontinuerligt för att förbättra kvaliteten och ta tillvara de nya medicinska rön som når sjukvården. Därför gläder vi oss mycket åt att vårt sjukhus tidigare i år rankades som ett av världens 50 främsta sjukhus av den internationella tidskriften Newsweek, en topplista där endast två svenska sjukhus fick plats. På samma sätt återfinns flera av våra läkare kontinuerligt bland världens mest citerade forskare.

Region Uppsala har nyligen fastslagit en ny kvalitetspolicy som senare i år kommer att konkretiseras i en ny kvalitetsstrategi, i båda fallen med Akademiska som en starkt drivande aktör. Detta ramverk ger oss ännu bättre möjligheter att garantera ett sammanhållet och långsiktigt kvalitetsarbete under kommande år.

 

Eric Wahlberg,
Sjukhusdirektör