Inledning

Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus som erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi har en framträdande roll i sjukvårdssverige inom såväl vård som forskning och utbildning, och de stora patientvolymerna tillsammans med ett gott samarbete med universitet och näringsliv borgar för en fortsatt god utveckling.

Under 2020 har mycket av sjukhusets kraft och energi ägnats åt att ta hand om patienter drabbade av den globala pandemin. I skrivande stund har drygt 2 200 patienter omhändertagits av personal som genom stora insatser har förändrat sina arbetssätt och ökat sin kompetens för att optimera vården. Inte bara vården utan även forskningen har ställts om. Akademiska har utvecklat nya behandlingsmetoder för covid-19 och har startat flera studier om sjukdomen, samtidigt som vi har klarat av utbildning, ordinarie verksamhet och vård av den nya patientgruppen.

Akademiska finns fortsatt kvar på den internationella tidskriften Newsweeks topplista över världens bästa sjukhus. Som ett av två svenska universitetssjukhus bland världens 100 bästa har vi trots rådande omständigheter klättrat från plats 48 till 46. Att Akademiska sjukhuset klättrar i rankingen trots ett exceptionellt år med pandemin är fantastiskt!

Ur detta år går vi lite trötta – men stolta – över vår insats för patienterna. Vi har gemensamt strävat efter att blicka framåt och utveckla vården trots att arbetsbördan har varit intensiv. Under 2020 påbörjades arbetet med Akademiskas nya strategidokument där kvalitet är en av hörnstenarna. Detta, tillsammans med det nyligen inledda arbetet för att implementera Region Uppsalas kvalitetsstrategi, ger oss goda möjligheter att arbeta sammanhållet och långsiktigt med kvalitet under kommande år.

Marianne van Rooijen,
sjukhusdirektör