Framtidens Akademiska

Projektet Framtidens Akademiska sjukhus är ett av de största och mest genomgripande ny- och ombyggnadsprojekt som någonsin har genomförts på Akademiska sjukhuset. Vi moderniserar vårt sjukhus för att möta framtiden och erbjuda bästa möjliga vård för dig som patient.

Framtidens vård

Centralt i arbetet för Framtidens Akademiska sjukhus är att du som patient är i fokus. För även om vi är specialister på sjukdomstillstånd och har tillgång till forskning i världsklass, är din upplevelse och egen erfarenhet ovärderlig. Nya lokaler och nya arbetssätt möjliggör oss att utvecklas och skapa en ännu bättre upplevelse för dig.

Att ständigt sträva efter att bli bättre har varit en naturlig del av Akademiska sjukhuset i över 300 år. För oss själva har utvecklingen inneburit att vi i dag har en ledande roll inom sjukvården. För dig som patient betyder den att du kan känna dig trygg i att få en säker vård av högsta kvalitet, även i framtiden.

Framtidens lokaler

Fram till år 2023 ska vi bygga 60 000 kvadratmeter och bygga om och uppgradera ytterligare 80 000 kvadratmeter. Det innebär en omfattande förnyelse av ingång 85, ingång 70, operations- och röntgenvåningarna samt en ny vård- och behandlingsbyggnad.

Projektet genomförs i samverkan mellan Akademiska sjukhuset och Region Uppsalas förvaltning för fastigheter, Fastighet och service.

Ny teknik

Ny teknik är en viktig del i framtidens sjukvård. Samtidigt som arbetssätt utvecklas och lokaler anpassas för att erbjuda bästa möjlig vård så pågår även ett stort arbete för att upphandla ny medicinteknik. Samtidigt förbereds införandet av ny informations- och kommunikationsteknik över sjukhuset för att underlätta arbetet för vårdpersonal och erbjuda patienter en mer behaglig och trivsam upplevelse.