Program för Temadag om assisterat iordningställande.

09:00-09:30 Registrering och kaffe
09:30-10:00  Projekt Säker och effektiv läkemedelskedja: hur vi försöker bygga ett logistiskt helhetskoncept för läkemedelsförsörjningen, Anders Westermark, Uppsala
10:00-10:45 Dosdispensering i egen regi: erfarenheter från VGR, Fredrik Vondracek
10:45-11:00 Fika
11:00-11:45 Cytostatikarobot: ett införandeprojekt, Mattias Paulsson, Uppsala
11:45-12:45 Lunch
12:45-13:20  Vår lösning är jättebra men ingen klarar av att använda den: hur man undviker att dålig användbarhet omintetgör effektmål och skapar nya risker, professor Mats Lind, Uppsala universitet
13:20-13:40 Enterprise architecture, ett användbart verktyg för att beskriva en verksamhet och göra systemintegrationer, även för att granska lösningar i förväg? Hans Natvig och Ingel Petré, enheten för digital utveckling, Uppsala
13:40-14:00 Fika
14:00-15:45 

Panelsamtal: Maskinerna har flyttat in på sjukhusen och arbetar parallellt med personal i läkemedelshanteringen. Gränsen mellan öppen- och slutenvård, mellan tillverkning, dispensering och iordningställande suddas ut alltmer. Hur skapar vi säkra och effektiva försörjningskedjor där lagar och regler får avsedd effekt?

15:45
Avslut

Ämnen kan komma att ändras.