Temadag om assisterat iordningställande

Region Uppsala samlade i maj landsting, regioner och myndigheter till en temadag på ämnet assisterat iordningsställande.

Bakgrund

En helt avgörande verksamhet i att bedriva sjukvård är att patienterna får rätt medicin och dos på rätt tidpunkt och administreringsväg och av rätt anledning. Det ställs också höga krav på korrekt dokumentation för att kunna utvärdera effekten av behandlingen. Sjukvården upplever samtidigt ett ökat ekonomiskt tryck och en tilltagande brist på sjuksköterskor. Avdelningssjuksköterskor ägnar omkring 25% av arbetstiden åt läkemedelshantering, ett arbete som ställer mycket höga krav på att det skall bli rätt varje gång av de miljontals tillfällen per år ett läkemedel ges i vårt land i slutenvården. Behandlingarna är mer avancerade än någonsin tidigare samtidigt som förutsättningarna för kvalitet inte har följt med. Mot bakgrund av detta och tack vare teknologisk utveckling på området sker nu ett antal projekt runt om i landet med syftet att öka säkerheten vid läkemedelshantering och samtidigt minska arbetsbelastningen på sjuksköterskor, en säkerhetsfaktor i sig. Nya lösningar påverkar vårdverksamheten och hamnar ibland i ett gränsland där lagar och regler kan bli svåra att tolka och tillämpa.

Syfte

Region Uppsala samlade landsting, regioner och myndigheter till en temadag på ämnet assisterat iordningsställande där följande frågor belystes:

  • Vad pågår i landet/internationellt och vad är erfarenheterna hittills?
  • När är automatisering ett alternativ och när väljer man istället professionalisering (t.ex. beredningsfarmaceuter)?
  • Hur kan utveckling samspela med lagar och regler för att stödja en snabb utveckling mot säker och effektiv läkemedelshantering?

Dagens presentationer