Läkemedelsförsörjning

Säker och effektiv läkemedelskedja är ett projekt för förbättrad läkemedelsförsörjning genom automatisering av beställningar, läkemedelsdelning och logistik. Det är färdigt 2020.

Idag går 25 % av tiden på en sjuksköterskas arbetspass åt till läkemedelshantering. Mycket av tiden läggs på att räkna läkemedel eller att leta fram sådana läkemedel som inte finns i bassortimentet. Detta arbete konsumerar värdefull tid och orsakar både stress och risker.

Projektet Säker och effektiv läkemedelskedja ska eliminera tidstjuvar och slå vakt om de riktiga arbetsuppgifterna. Projektets mål är att ha rätt läkemedel på rätt plats, i rätt mängd, vid rätt tidpunkt med minsta möjligs ansträngning för berörd personal.

Temadag om assisterat iordningsställande

Region Uppsala samlade i maj landsting, regioner och myndigheter till en temadag på ämnet assisterat iordningsställand.