Ingång 70

Centralt på sjukhusområdet finns ingång 70, som efter årtionden är i behov av ombyggnation och modernisering. Huset renoveras i tre etapper och får nya planlösningar.

Nya vårdlokaler ställer högre krav på omkringliggande teknikytor, varför den tekniska försörjningen moderniseras i samband med ombyggnationen. Ett nytt teknikhus som försörjer huset med ventilation kommer att placeras på taket, med kanaler som går ned längs fasaden. Detta innebär att antalet vårdplatser inte påverkas.

För att erbjuda patienterna större integritet och minska risken för smittspridning, byggs enpatientrum på vårdavdelningarna som inhyser kirurgi och ortopedi. En ombyggd intensivvårdsavdelning och nya administrativa lokaler ingår i projektet.