All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in fram till tisdag morgon. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Ingång 100/101

Vid Dag Hammarskjölds väg uppförs en ny vård- och behandlingsbyggnad som kommer att inrymma högteknologiska operationssalar och avancerade behandlingar för de allra svårast sjuka. Samtidigt innehåller huset moderna dagvårds- och vårdavdelningar.

På vårdavdelningarna finns totalt 96 enpatientrum. Enpatientrum innebär en ökad integritet för patienten, minskar riskerna för vårdrelaterade infektioner och möjliggör behandlingar direkt på rummet. Patienten behöver inte flyttas lika ofta, och har dessutom plats för en närstående att sova över.

På den nya operationsavdelningen finns 8 operationssalar och 3 hybridsalar. Våningsplanet förbinds till de befintliga operationsavdelningarna i centralblocket med hjälp av luftbroar. Flödena till och från ingång 100/101 skiljs åt i professionella och publika luftbroar. Genom att skilja dessa flöden åt blir det lättare att säkerställa hygienkrav och god arbetsmiljö. Det skapar även en tryggare miljö med hög integritet för svårt sjuka patienter. Skilda flöden gör att besökare och patienter i säng inte möts i samma korridor eftersom sängtransporter separeras från publika zoner.

I husets botten byggs en ny strålbehandlingsavdelning med sex strålningsbunkrar. På samma våningsplan har bild- och funktionsmedicin sin verksamhet. Genom att samlokalisera verksamheter, kan olika professioner från olika verksamheter samverka närmare kring patienten.

Vi kan inte veta vilken typ av vård Akademiska sjukhuset kommer att erbjuda 2050. Den medicinska utvecklingen har en rasande takt, därför är ingång 100/101 ritat med långsiktig hållbarhet i fokus. Det betyder att lokalerna är generella, för att möjliggöra mångsidig användbarhet och förenkla för framtida anpassningar. Låg energianvändning och miljövänliga byggnadsmaterial gör att byggnaden blir certifierad enligt Miljöbyggnad guld.

Ingång 100/101 lämnades över till Region Uppsala den i november 2018. Idag är nästan hälften av huset driftsatt.

Verksamheter som är inflyttade i ingång 100/101

 • Nuklearmedicin
 • Strålbehandlingsavdelning
 • Brachyterapi
 • Magnetkamera
 • Sjukhusfysik
 • Central beredningsenhet och radiofarmaceutisk beredningsenhet
 • Preoperativ avdelning
 • Klinisk forsknings- och utvecklingsenhet (KFUE)
 • Vårdadministrativ service (infodisk)

Verksamheter som inväntar inflyttning i ingång 100/101

 • Hematologins, onkologins samt onkologisk endokrinologis slutenvård och öppenvård
 • Reumatologins öppenvård
 • Huds, reumatologins, njurmedicins och gastroenterologins slutenvård
 • Operationsavdelning (kirurgi och urologi, samt viss neurokirurgi)
 • Postoperativ avdelning