Välkommen till Framtidens Akademiska sjukhus

Välkommen till Framtidens Akademiska sjukhus

Om Framtidens Akademiska sjukhus

Nu bygger vi ett nytt Akademiska som formas efter vad människor behöver, nu och framöver.

Akademiska sjukhuset befinner sig i ett jättelikt förändringsarbete med renoverings- och byggprojekt där nya lokaler skapas för att fyllas med modern vårdverksamhet. 2014 stod det nyrenoverade ingång 85 färdigt, och nu pågår arbetet med ombyggnation av ingång 70 och nybyggnation av ingång 100/101. Parallellt pågår arbetet med en helt ny läkemedelsförsörjning.

Samtidigt som vi bygger om och bygger nytt, ser vi över arbetssätt, samarbetsformer och logistikflöden, allt med patientens behov i centrum. I det här arbetet utgår vi från våra fem bärande principer:

  • Enpatientrum - Värnar om patientens integritet och minskar risken för vårdrelaterade infektioner.
  • Generella lokaler - Flexibla lokaler som kan möta framtida behov som vi idag inte känner till.
  • Skilda flöden - Publika och professionella flöden skiljs åt för att möjliggöra en tryggare miljö där hygienkrav är lättare att säkerställa.
  • Vårdlogik, flöden och patientprocesser - Inplacering av verksamheter ska främja stora likartade patientflöden.
  • Principer för nya arbetssätt - Utveckling av nya arbetssätt främjar sjukhusets arbete för värdebaserad vård med ett ökat patientfokus, eftersom teamarbete runt patienten inne på vårdrummet blir möjligt.

Ingång 100/101

Vid Dag Hammarskjölds väg uppförs en ny vård- och behandlingsbyggnad som kommer att inrymma högteknologiska operationssalar och avancerade behandlingar för de allra svårast sjuka. Samtidigt innehåller huset moderna dagvårds- och vårdavdelningar.

Läs mer om ingång 100/101

Ingång 70

Centralt på sjukhusområdet finns ingång 70, som efter årtionden är i behov av ombyggnation och modernisering. Huset renoveras i tre etapper och får nya planlösningar.

Läs mer om ingång 70

Läkemedelsförsörjning

Säker och effektiv läkemedelskedja är ett projekt för förbättrad läkemedelsförsörjning genom automatisering av beställningar, läkemedelsdelning och logistik. Det är färdigt 2020.

Läs mer om projektet

Vi skapar en bättre plats för människor att...

Läka

Med fler egna rum till våra patienter vill vi värna om både integritet och säkerhet. Det möjliggör bland annat behandling inne på rummet. Förutom att det kan kännas skönt att kunna stänga om sig motverkar det spridning av till exempel infektioner.

Samarbeta

Vid ingång 100/101 samlas diagnostik och behandling för att skapa bättre samarbetsmöjligheter för personalen. Nästan alla lokaler utformas tillsammans med vårdpersonalen och deras representanter för att skapa bättre flöden som i sin tur gynnar patienten. Det tillkommer även en stor aula för 130 personer samt konferens- och seminarierum.

Vårda

För att möta framtidens behov rymmer det nya huset högteknologiska operationssalar och avancerade behandlingar för de svårast sjuka. Samtidigt skapas moderna dagvårds- och vårdavdelningar. Vi investerar i sex strålningsbunkrar samt nuklearmedicin, isotop- och cytostatikaberedning och tre MR-kameror. Ny modern utrustning gör att patienten kan få en mer avancerad vård.

Forska

Ny teknik och ett utvecklat samarbete är avgörande för att forskningen ska gå framåt. Därför kommer det nya sjukhuset få fler operationssalar och fler hybridsalar.

Besöka

Genom att skilja på publika och professionella flöden inne på sjukhuset får anhöriga en lugnare och bättre upplevelse, samtidigt som patienter och vårdpersonal kan röra sig mer ostört. Enpatientrum gör det även enklare för en anhörig att sova över. I helt nya ingång 100/101 får nästan alla rum som patienter ska vistas i insläpp av dagsljus och utsikten är grön. Dessutom bygger vi balkonger och terrasser som ger möjlighet att andas frisk luft och känna solens värme.

Vara nyskapande

Om- och nybyggnationen är ett jättestort förändringsarbete för att vi ska erbjuda mer modern vård. En del i det är nya arbetssätt för personalen, där de får rätt förutsättningar för att sätta patienten i fokus i alla moment. Läkemedelsförsörjningen blir säkrare och mer exakt genom automatisering. Det minskar även svinnet. Vi kan inte veta säkert vilken vård som behövs 2050, men vi kan utforma en plats som sätter männ-iskans behov först och bidrar till livsviktiga innovationer.

Vill du veta mer?

 Skicka din fråga till oss

Foto: White Arkitekter AB