Arbeta hos oss inom vårdadministrativ service

Vill du möta utmaningar, ha varierande arbetsuppgifter och få möjligheten att växa?

Det kan du få hos oss. Vi är ett specialistsjukhus och är en arbetsplats där vi tror på att ditt engagemang och din kunskap skapar ett bättre liv. Du är viktig. Inte bara för våra patienter, utan också för oss och vår framtid.

Våra lediga tjänster

Alla VAS tjänster är kopplade till samma annons. Där anger du vilka tjänster eller områden du är intresserad av och behöver därför bara skicka in en ansökan. 

VAS 1: Medicinska sekreterare till akutmottagningen, 100 % och 50-70%

VAS 1: Graviditetsvikariat med nattjänstgöring 65 %, till och med 1 mars 2020

Vi söker dig som vill jobba i akut verksamhet. Vi är ett glatt gäng med bred kompetens, som arbetar i en miljö där den ena dagen inte är lik den andra. Som person är du utåtriktad och tycker om att jobba i ett högt tempo. God service och ett professionellt bemötande är viktigt, då vi samarbetar med olika yrkeskategorier och möter akutmottagningens patienter och deras anhöriga.

Du kommer att arbeta med medicinsk dokumentation och skriva medicin, kirurgi, ortopedi och kardiologi. Förutom detta ingår telefonservice och inskrivningar. Arbetet är varierande och du är självklart med och deltar i vårt kontinuerliga arbete med förbättringar och utveckling. Vi ställer stor vikt på personlig lämplighet då arbetet kräver flexibilitet och en positiv syn på arbetet.

VAS 2: Medicinsk sekreterare till endokrin- och diabetesmott, 100 %

Vi söker en medicinsk sekreterare som är flexibel, framåt och tycker om att jobba i team. Du kommer i huvudsak att arbeta med journaldokumentation, bokningsunderlag, DRG och arbete med bevakningslistor. Vi ser också att du är med och utformar samarbetet mellan sekreterarteamet och vårdpersonalen, ett viktigt arbete som kommer att öppna upp för nya möjligheter. Teamet består av fyra medicinska sekreterare, som tillsammans ansvarar för endokrin- och diabetesmottagningen. Tillträde enligt överenskommelse.

VAS 3: medicinsk sekreterare till öppenvårdsenheten för hjärtsvikt, 80 %

Vill du vara med och starta upp en ny mottagning? Då är du välkommen att söka till hjärtsviktsenheten. Du kommer att ansvara för tidboksadministrationen, kalla och boka patienter, vilket innebär mycket patientkontakt på mottagningen men även via telefon. I arbetet ingår även journaldokumentation, DRG-kodning, remisshantering, bevakningslistor, kassaregistreringar m.m. Du sitter på avdelningen och har ett nära samarbete med andra sekreterare, sköterskor och läkare. Vi arbetar i team och hjälper varandra vid behov.

VAS 3: En medicinsk sekreterare till hjärtsektionen, 100 %

Vi söker en person som tycker om att jobba med journaldokumentation, vilket är ditt huvudsakliga uppdrag. Du behöver också ha ett effektivt arbetssätt, eftersom det är en stor enhet med omfattande produktion. Arbetet innefattar även besökskostnader (öppenvård), bokningsunderlag, remisshantering samt fakturering. En av tjänsterna är placerad på hjärtmottagningen, en tjänst på avdelning 50F, men på sikt kommer du att jobba för hela hjärtsektionen. Du har ingen patientkontakt, men jobbar i team med åtta medicinska sekreterare, där ni tillsammans delar på ansvaret för enhetens dokumentation. Här har du även möjlighet att jobba på distans två dagar i veckan.

VAS 4: Medicinsk sekreterare till barnspecialistmottagningen Munin, nyinrättad tjänst, projekt 50 %

Här får du möjlighet att vara med och utveckla en ny tjänst där du sköter all administration åt mödra- och barnhälsovårdspsykologerna. Här kommer du bland annat göra bokningsunderlag, boka och kalla patienter, sköta av- och ombokningar, boka tolk, DRG-gruppera samt delta i utveckling av journalmallar samt kvalitet i journalföring. Här tänker man nytt och genom att en medicinsk sekreterare utför de administrativa uppgiftemar blir arbetet mer säkert och psykologerna kan omfördela sin arbetstid och ägna mer tid åt patientarbete. Detta för att minska väntetiderna och öka tillgängligheten till första linjens barnpsykologer.

VAS 4: Medicinsk sekreterare till barnkirurgi, 100 %

På barnkirurgen är vi tre kollegor som arbetar nära varandra med gemensamt ansvar för mottagningar och del av en avdelning. Tillsammans ansvarar vi för det dagliga arbetet som i huvudsak består av journaldokumentation, remiss- och posthantering samt sedvanlig medicinsk administration såklart. I denna tjänst ingår också samarbete med kollegorna på neonatalenheten, intensivvårdsavdelning 95F.

VAS 4: Medicinsk sekreterare till neonatologi, 100 % - kommande tjänst

Tjänsten innebär placering på Akademiska sjukhusets neonatalenhet, ett center för högspecialiserad intensivvård (inklusive nyföddhetskirurgi) för regionens minsta och/eller sjukaste nyfödda barn. Uppdraget innebär att tillsammans med kollega ansvara för att ge administrativt stöd och service till vårdteamet, föräldrar och familj på avdelning och mottagning. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och den ena dagen är inte den andra lik. Det huvudsakliga uppdraget innebär dagliga kontakter med vårdteam, föräldrar och familj, patientdokumentation av skilda slag, registreringar i Cosmic och andra datasystem samt registrering i kvalitetsregister.  

VAS 4: Medicinsk sekreterare till barnortopedi

Här arbetar vi nära varandra i team med vårdpersonalen och du sitter på mottagningen tillsammans med en kollega. Tillsammans ansvarar ni för det dagliga arbetet som i huvudsak består av journaldokumentation, remisshantering, tidboksadministration, boka och kalla patienter samt ge service till både patienter och personal på mottagningen. På barnsjukhuset är vi drygt tjugo medicinska sekreterare och tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för vår verksamhet. Detta innebär att vi backar upp varandra vid behov. Tillträde gärna tidig vår 2019.

VAS 4: Medicinsk sekreterare till kirurgmottagningen 100 %

Verksamhetsområdet kirurgi består av sex sektioner med gemensam mottagning. Här jobbar vi i team och delar ansvaret gemensamt. Vi är ett härligt gäng med hög serviceanda som månar om varandra och bidrar till att patienten får bästa möjliga vård och service. Du kommer att ha din placering på kirurgmottagningen och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för det dagliga arbetet såsom journaldokumentation, telefonservice och vara mottagningspersonalen behjälplig vid administrativa frågor.

VAS 5: Reproduktionscentrum, 100 %

Som medicinsk sekreterare på Reproduktionscentrum kommer du att få ett roligt och mycket varierande arbete med daglig patientkontakt. Du sitter på kvinnosjukvården, plan 5, mitt i verksamheten och arbetar tillsammans med en kollega samt vård och labbpersonal. I arbetsuppgifterna ingår tidboksadministration, kalla- och boka patienter, remiss- och posthantering, telefonservice, journaldokumentation, kassahantering med mera. Vi tror att du som söker dig till oss uppskattar variation, hittar lösningar och är inte främmande för att hjälpa till där det behövs.

VAS 5: Medicinsk sekreterare till gynekologiska specialistmottagningarna, 100 %

Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av journaldokumentation, bevakningslistor, posthantering, receptionsarbete, tidboksadministration och boka- och kalla patienter. Inom teamet fördelar vi arbetet i olika ansvarsområden men hjälper varandra vid behov. Gynteamet består av tio medicinska sekreterare, varav sju blir dina närmaste kollegor i det dagliga arbetet.

VAS 7: Medicinsk sekreterare Ögonsjukdomar, 2 tjänster (100 %, tillsvidare) samt 1 sommarvikariat (100 %)

Vi söker medicinska sekreterare med inriktning ögonsjukdomar. Ditt uppdrag kommer främst bestå av journalutskrifter med tillhörande diagnoskodning, remisshantering samt tillhörande registreringar i Cosmic kring patientens besök, vi är en verksamhet i ständig utveckling och ser gärna att du har intresse för att prova nya arbetssätt. Vi är elva medicinska sekreterare och fem kanslister som arbetar inom ögonsjukdomar. Vi sitter på ögonmottagningen vid ingång 70 samt i en vårdadministrativ korridor vid ingång 85 i nära anslutning till vår ögonavdelning. I VAS 7 arbetar vi tätt och har dagliga avstämningar i respektive grupp för planering av arbetet och hela enheten träffas gemensamt en gång/vecka för en veckoavstämning och övergripande planering för vår enhet och sjukhuset.

VAS 7: Medicinsk sekreterare till öron-, näs- och halssjukdomar, 100 %

Som sekreterare på ÖNH så ingår du ett team av sekreterare som skriver för alla mottagningar och avdelningar som finns inom öron-, näs- och halssjukdomar. Detta innebär alltså att du skriver både öppen- och slutenvård, allt från rondanteckningar till operationsberättelser. Du arbetar även tillsammans med din närmaste kollega med arbetsuppgifter specifika för hörsel- och balansmottagningen som att registrera remisser, beställa och hantera varor, besvara klinikmail och -telefon och bevaka faktureringsöversikten.

VAS 7: Medicinsk sekreterare blod- och tumörsjukdomar och reumatologi, 7 tjänster

Vill du vara en del i vårt team av medicinska sekreterare som flyttar till den helt nya vårdbyggnaden ingång 100/101? Vi söker 7 medicinska sekreterare med placering inom verksamhetsområdet blod- och tumörsjukdomar och verksamhetsområde reumatologi.

Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av tidboksadministration och boka- och kalla patienter, telefonservice, deltagande i rondarbete, viss journaldokumentation, bevakningslistor, posthantering. Inom teamet fördelar vi arbetet i olika ansvarsområden men hjälper varandra vid behov.

VAS 7: Medicinsk sekreterare till öron-, näs- och halssjukdomar, graviditetsvikariat 100 %

Ditt huvudsakliga uppdrag är journaldokumentation för hela verksamhetsområdet öron-, näs- och halssjukdomar vilket innefattar både öppenvård och slutenvård. Du sitter i verksamheten och har ett nära samarbete med klinikens övriga personal och även med de åtta andra medicinska sekreterare som sitter utspridda på de olika mottagningarna.

VAS 9: Neurologmottagning, 100 %

Som medicinsk sekreterare på neurologmottagningen kommer du att ingå i en arbetsgrupp med högt tempo och varierande arbetsuppgifter. Du kommer att sitta i hjärtat av verksamheten belägen på bottenvåningen vid ingång 70.  

I neurologsekreterarnas gemensamma uppgifter ingår bland annat schemaläggning, tidsbokning, bevakning av väntelistor, remiss- och posthantering, telefonservice, hantering av besökslistor och faktureringsöversikt, arbete i vårdprocessöversikten, diagnosklassificering, registrering av besökskostnader, planeringar och bokningsunderlag till både öppen- och slutenvård. Utöver allt detta är självklart journaldokumentation en viktig arbetsuppgift. 

Vi tror att du som söker dig till oss trivs med att jobba i ett högt tempo med ibland snabba vändningar. Du har förmågan att se lösningar istället för problem och är inte främmande för att skriva öppenvård såväl som slutenvård. Du uppskattar variation i arbetet, är flexibel och är inte rädd för att hjälpa till där det behövs.

VAS 10: Medicinsk sekreterare till neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, 100%

Vi söker nu en medicinsk sekreterare som tycker att Beroende- och neuropsykiatri låter som en spännande utmaning. I arbetsuppgifterna ingår journaldokumentation, tidboksadministration, boka- och kalla patienter, diagnoskodning, telefon- och posthantering och receptionsarbete. De medicinska sekreterare har ett nära samarbete läkare och omvårdnadspersonal.

VAS 10: Medicinsk sekreterare till Affektiv mottagning 2, 100%

Vi söker nu en medicinsk sekreterare som tycker att Affektiva sjukdomar låter som en spännande utmaning. I arbetsuppgifterna ingår journaldokumentation, tidboksadministration, boka- och kalla patienter, diagnoskodning, remisshantering, telefon- och posthantering och till viss del receptionsarbete. De medicinska sekreterare har ett nära samarbete läkare och omvårdnadspersonal.

VAS 11: Medicinsk sekreterare till barn- och ungdomspsykiatrin, 2 heltider, 100%

Vi söker nu två medicinska sekreterare som tycker att Barn- och ungdomspsykiatrin låter som en spännande utmaning. I arbetsuppgifterna ingår journaldokumentation, tidboksadministration, boka- och kalla patienter, diagnoskodning, telefon- och posthantering och receptionsarbete. Du kommer tillsammans med dina kollegor rotera på två arbetsplatser, Ungdomspsykiatriska mottagningen, som har en fin lokal i centrala Uppsala samt BUP Märstagatan, som finns ute i Boländerna, där arbetar man mot Affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri samt Neuropsykiatriska enheten för barn- och ungdomspsykiatri. Ni är sex medicinska sekreterare och samarbetar tillsammans med flera läkare och omvårdnadspersonal.

Vill du söka någon av våra lediga tjänster? 

 Ange i annonsen vilket eller vilka områden du är intresserad av. 

 Klicka här för att komma till annonsen

Se filmen om hur det är att arbeta som medicinsk sekreterare

Kontakta oss

Monica Truedsson
Enhetschef
0706115281, 018-6115739

Karin Söderlund
HR-partner
018-611 61 31
karin.soderlund@akademiska.se

Postadress:
Akademiska sjukhuset
HR-avdelningen
751 85 Uppsala