Arbeta hos oss

Vill du möta utmaningar, ha varierande arbetsuppgifter och få möjligheten att växa?

Det kan du få hos oss. Vi är ett specialistsjukhus och är en arbetsplats där vi tror på att ditt engagemang och din kunskap skapar ett bättre liv. Du är viktig. Inte bara för våra patienter, utan också för oss och vår framtid.

Våra lediga tjänster

Alla VAS tjänster är kopplade till samma annons. Där anger du vilka tjänster eller områden du är intresserad av och behöver därför bara skicka in en ansökan. 

VAS 1: Medicinska sekreterare till akutmottagningen, 100 % och 50-70%

VAS 1: Graviditetsvikariat med nattjänstgöring 65 %, till och med 1 mars 2020

Vi söker dig som vill jobba i akut verksamhet. Vi är ett glatt gäng med bred kompetens, som arbetar i en miljö där den ena dagen inte är lik den andra. Som person är du utåtriktad och tycker om att jobba i ett högt tempo. God service och ett professionellt bemötande är viktigt, då vi samarbetar med olika yrkeskategorier och möter akutmottagningens patienter och deras anhöriga.

Du kommer att arbeta med medicinsk dokumentation och skriva medicin, kirurgi, ortopedi och kardiologi. Förutom detta ingår telefonservice och inskrivningar. Arbetet är varierande och du är självklart med och deltar i vårt kontinuerliga arbete med förbättringar och utveckling. Vi ställer stor vikt på personlig lämplighet då arbetet kräver flexibilitet och en positiv syn på arbetet.

VAS 3: Två medicinska sekreterare till hjärtsektionen, 100 %

Vi söker två personer som tycker om att jobba med journaldokumentation, vilket är ditt huvudsakliga uppdrag. Du behöver också ha ett effektivt arbetssätt, eftersom det är en stor enhet med omfattande produktion. Arbetet innefattar även besökskostnader (öppenvård), bokningsunderlag, remisshantering samt fakturering. En av tjänsterna är placerad på hjärtmottagningen, en tjänst på avdelning 50F, men på sikt kommer du att jobba för hela hjärtsektionen. Du har ingen patientkontakt, men jobbar i team med åtta medicinska sekreterare, där ni tillsammans delar på ansvaret för enhetens dokumentation. Här har du även möjlighet att jobba på distans två dagar i veckan.

VAS 4: Medicinsk sekreterare till barnortopedi

Här arbetar vi nära varandra i team med vårdpersonalen och du sitter på mottagningen tillsammans med en kollega. Tillsammans ansvarar ni för det dagliga arbetet som i huvudsak består av journaldokumentation, remisshantering, tidboksadministration, boka och kalla patienter samt ge service till både patienter och personal på mottagningen. På barnsjukhuset är vi drygt tjugo medicinska sekreterare och tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för vår verksamhet. Detta innebär att vi backar upp varandra vid behov. Tillträde gärna tidig vår 2019.

VAS 4: Medicinsk sekreterare till kirurgmottagningen 100 %

VO kirurgi består av sex sektioner med gemensam mottagning. Här jobbar vi i team och delar ansvaret gemensamt. Nu ska vi förstärka teamet med uppdraget "tidboken".
Arbetet innebär att tillsammans med kollegor vara mottagningens ansikte utåt med uppdrag alla inkommande remisser, tidboksadministration, boka och kalla patienter, telefonservice/CallGuide samt annan service och administration till mottagningen. Detta är ett uppdrag med stor variation och en position där vi önskar rotera uppdraget med journaldokumentation, så man inte tappar skrivandet.

VAS 4: Medicinsk sekreterare inom kirurgi slutenvård, 100 %

Vi söker ersättare för graviditetsledighet inom VO kirurgi, utvecklingsavdelning 65A1 och avdelning 85D2. Ditt huvudsakliga uppdrag är ansvar för utskrifter såsom inskrivning, operation, daganteckning, epikris och du sitter tillsammans med kollegor som ansvarar för övrig slutenvård inom verksamhetsområdet. Utvecklingsavdelningen har, utöver den medicinska uppdraget, som uppgift att testa nya idéer och att därefter sprida goda idéer till resten av sjukhuset. Man kommer exempelvis arbeta för minskad dokumentation, daglig styrning och utvecklat rondarbete.

VAS 5: Medicinsk sekreterare till gynekologiska specialistmottagningarna, 100 %

Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av journaldokumentation, bevakningslistor, posthantering, receptionsarbete, tidboksadministration och boka- och kalla patienter. Inom teamet fördelar vi arbetet i olika ansvarsområden men hjälper varandra vid behov. Gynteamet består av tio medicinska sekreterare, varav sju blir dina närmaste kollegor i det dagliga arbetet.

VAS 5: Gynekologavdelning 96 C1, 100 %

Du sitter på en avdelning tillsammans med en kollega, där ni tillsammans ansvarar för det dagliga arbetet, som i huvudsak består av journaldokumentation, fakturering, remisshantering samt att ge service till patienter och personal på avdelningen. Du ingår i gynteamet, som är ett större team på tio personer där ni backar upp varandra vid behov.

VAS 7: Medicinsk sekreterare till käkkirurgen, 100 %

Som sekreterare på käkkirugen är du en mycket viktig del i verksamheten. Daglig kontakt med andra professioner så som tandsköterskor och tandläkare förekommer. Du är en nyckelperson inom det administrativa och din expertis kommer väl till nytta här. Här arbetar man i både Cosmic och T4 (folktandvårdens journalsystem). Journaldokumentation, remisshantering, hantera röntgensvar och bevakning av DRG-registreringar är en del av det dagliga arbetet.

VAS 7: Medicinsk sekreterare till öron-, näs- och halssjukdomar, graviditetsvikariat 100 %

Ditt huvudsakliga uppdrag är journaldokumentation för hela verksamhetsområdet öron-, näs- och halssjukdomar vilket innefattar både öppenvård och slutenvård. Du sitter i verksamheten och har ett nära samarbete med klinikens övriga personal och även med de åtta andra medicinska sekreterare som sitter utspridda på de olika mottagningarna.

VAS 11: Medicinsk sekreterare till äldrepsykiatriska mottagningen, 100 %

Dina arbetsuppgifter innefattar journaldokumentation, tidboksadministration, boka- och kalla patienter, diagnoskodning, telefon- och posthantering och receptionsarbete. Du arbetar i team med ytterligare en medicinsk sekreterare samt läkare och omvårdnadspersonal.

VAS 11: Medicinsk sekreterare till barn- och ungdomspsykiatrin, 2 heltider, 100%

Vi söker nu två medicinska sekreterare som tycker att Barn- och ungdomspsykiatrin låter som en spännande utmaning. I arbetsuppgifterna ingår journaldokumentation, tidboksadministration, boka- och kalla patienter, diagnoskodning, telefon- och posthantering och receptionsarbete. Du kommer tillsammans med dina kollegor rotera på två arbetsplatser, Ungdomspsykiatriska mottagningen, som har en fin lokal i centrala Uppsala samt BUP Märstagatan, som finns ute i Boländerna, där arbetar man mot Affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri samt Neuropsykiatriska enheten för barn- och ungdomspsykiatri. Ni är sex medicinska sekreterare och samarbetar tillsammans med flera läkare och omvårdnadspersonal.

Vill du söka någon av våra lediga tjänster? 

 Ange i annonsen vilket eller vilka områden du är intresserad av. 

 Klicka här för att komma till annonsen

Se filmen om hur det är att arbeta som medicinsk sekreterare

Kontakta oss

Monica Truedsson
Enhetschef
0706115281, 0186111573

Karin Söderlund
HR-partner
018-611 61 31
karin.soderlund@akademiska.se

Postadress:
Akademiska sjukhuset
HR-avdelningen
751 85 Uppsala