HR-avdelningen

HR-avdelningens uppdrag är att stödja sjukhusets ledning och verksamheter i HR-frågor i syfte att utveckla och upprätthålla en god personalpolitik för att kunna attrahera, behålla och utveckla våra medarbetare.

Verksamhetsnära stöd arbetar med att coacha och stödja verksamheternas chefer inom HR-området. Våra HR-partners arbetar mot 1-3 verksamhetsområden vardera och arbetar med alla HR-frågor.

Utvecklingsenheten arbetar med att planera, utveckla och följa upp nya arbetssätt inom samtliga HR-processer och strategiska HR-frågor. våra HR-utvecklare och HR-konsulter arbetar också med att stödja HR-partners i sina roller.

Till utvecklingsenheten hör också Friskhuset, där sjukhusets personal har tillgång till olika former av friskvård och rehabilitering.