Tillgänglighetsredogörelse

Akademiska sjukhuset står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur akademiska.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Om du behöver innehåll från akademiska.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att klicka här. 

Svarstiden är normalt två vardagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till webb@akademiska.se
 • ring 018-611 00 00


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vi publicerar en fullständig tillgänglighetsredogörelse här senast 23 september 2020.

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Vissa webbsidor har inte en logisk tabbordning. [WCAG 2.4.3 (A)]

 • Vi har idag ingen fullständig översättning till engelska eller andra språk på våra sidor utan hänvisar till Google translate. [WCAG 2.1 AA]

 • Vi har stängt av automatisk komplettering i inmatningsfält, för att skydda din integritet. [WCAG 1.3.5 (AA)]

 • Vissa äldre sidor anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled. Vi anpassar dessa sidor löpande. [WCAG 1.4.10 (AA)]

 • Vissa element på sidorna har otillräcklig kontrast. Dessutom kan det på vissa ställen vara svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus. [WCAG 1.4.11 (AA)]

 • Videor saknar syntolkningsalternativ (ljud eller text) [WCAG 1.2.3 (A) och [WCAG 1.2.5 AA)]

 • Vissa element på webbplatsen hamnar inte i fokus när besökaren navigerar med hjälp av att tabba. [WCAG 2.4.3 (A)] och [WCAG 2.4.7 (AA)] 

 • Det saknas alt-texter på vissa länkade bilder [WCAG 2.4.4 (A)]

 • Vissa videor och poddavsnitt har inte en alternativ presentation av innehållet (exempelvis manus eller transkribering). [WCAG 1.2.1 (A)]

 • Vissa iframes har ett tomt title-element och saknar beskrivning av innehållet. [WCAG 4.1.2 (A)]

 • Inmatningsfält saknar beskrivning. [WCAG 3.3.2 A]

 • En del av våra dokument i form av pdf-filer är inte tillgänglighetsanpassade. Observera också att webbplatsens eget uppläsningsverktyg inte läser pdf-filer.

Anpassning

Akademiska sjukhuset åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för ovanstående innehåll.

Många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en genomlysning med hjälp av en extern leverantör. Bedömningen gjordes i februari 2020.

Vi arbetar fortlöpande med förbättringsåtgärder enligt plan.