Vilken roll kan medicinsk humaniora spela i det kliniska sammanhanget?

2019-05-23 16:15

Medicinsk humaniora är ett växande tvärvetenskapligt fält där sjukdom, hälsa och välbefinnande studeras utifrån historiska, kulturella och sociala sammanhang. Centrala frågor rör individens erfarenheter av den egna kroppen och olika symptom samt hur dessa tolkas och förstås utifrån en specifik livssituation, men också hur vården förmår bemöta och behandla patienter med ibland svårtolkad och komplexa problem. Hur kan medicinsk humaniora samarbeta med kliniska vetenskaper och klinisk praktik för att utveckla och förbättra mötet med patienten? Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet inbjuder till en öppen föreläsning samt ett seminarium kring dessa frågor.

Open lecture: Jane Macnaughton
Symptom and sensation in breathlessness:
Medical humanities meets clinical neuroscience
Time: 23 May, 16.15-17.15 PM
Venue: Rosénsalen, Kvinnokliniken/Barnsjukhuset, NB, ingång 95/96 (följ skyltar/pilar)

Seminar: A medical humanities view on patient and clinician perspectives in the consultation
Time:
24 Maj, at 8.30 – 10.00
Venue: Barnklinikens konferensrum, ingång 95/96 (följ skyltar/pilar)

Se mer här!