Världsprematurdagen på Akademiska sjukhuset

2018-11-15 13:00

I samband med Världsprematurdagen 2018 arrangerar Svenska Prematurförbundet, Lilla barnets fond och Svenska Neonatalföreningen fem seminarier på fem orter om
dagens och framtidens neonatalvård. 

På Akademiska sjukhuset samlas föräldrar med vård, skola och politik för att tillsammans skapa ett rättvist omhändertagande av de för tidigt födda barnen med barnkonventionen som grund.

För alla barn finns fika, goodie bags, clowner, filmvisning och besök av sjukhushundarna Livia och Luna.

PROGRAM
12:30 Utställning, clowner, sjukhushundar m.m.
Utanför Grönwallsalen, ingång 70

13:00 Välkomna!
Lena Hellström Westas, professor, överläkare, Uppsala

13:05 Musikframträdande av Robert Wells

13:15 Neonatalvårdens historia 
Hugo Lagercrantz, professor, Stockholm

13:45 Filmvisning: The Story of Me

14:05 Erfarenheter från neo och tiden efteråt – två föräldrar berättar

14:45 EFCNIs standards för neonatalvård i Europa
Lena Hellström Westas

15:00 Fika för vuxna och barn, utställning, goodiebags till alla barn, sjukhushundar, clowner

15:30 Födelsefonden informerar
Ulrika Moström Ågren, ordförande

15:40 Uppföljning av förtidigt födda barn; Hur går det för barnen?
Katarina Strand Brodd, överläkare, Eskilstuna

16:00 Paneldiskussion – framtidsvisioner inom neonatalvården
och tiden efter neo
Klas Ekström, verksamhetschef Akademiska Barnsjukhuset
Martin Price, barnrättsombud i Region Uppsala
Vivianne Macdisi, (S) regionråd
Malin Sjöberg Högrell, (L) regionråd

16:30 Avslut