Världsprematurdagen 2019

2019-11-14 12:00

I Sverige finns över 100 000 för tidigt födda barn under 18 år. Varje år föds ytterligare 6 500 barn och antalet växer för varje år. Det finns stora skillnader i det medicinska, psykosociala och pedagogiska stödet för dessa barn trots att samhället vinner på att hjälpa dem till livslång hälsa. I samband med Världsprematurdagen 2019 arrangerar Svenska Prematurförbundet, Lilla barnets fond och Svenska Neonatalföreningen fem seminarier för att skapa ett rättvist omhändertagande av de för tidigt födda barnen med barnkonventionen som grund!

VÄRLDSPREMATURDAGEN 2019 UPPSALA
TID: Torsdagen den 14 november 2019
PLATS: Blå korset, Akademiska sjukhuset, Uppsala
FIKA: Kaffe/te/festis, kakor & frukt serveras

PROGRAM
Moderator: Erik Norrman, överläkare och sektionschef neonatalavdelningen

12:00 - 14:00
Fotoutställning av Lennart Nilsson, utställningar, fika

14:00
Välkomna!
Erik Norrman, överläkare och sektionschef neonatalavdelningen

14:10
Inledningssång
Maria Wells och Robert Wells

14:20
Vårda extremt för tidigt födda barn hud-mot-hud
Victoria Karlsson, anestesisjuksköterska, med dr

14:35
Föräldraberättelse
Veronica Wikström Mourujärvi, förälder

14:55
Att vara syskon till ett för tidigt fött barn
Felicia 23 år, Ellen 9 år, Tilde 7 år och mamma Jeanette Gustafsson

15:15 - 15:30
Paus 

15:30
Svenska prematurförbundets Uppsaavdelning

15:40
Att vara mamma till för tidigt födda barn
Charlotte Berglund, förälder

15:50
Barnkonventionen blir svensk lag; vad innebär detta för barn på neonatalavdelningar och deras föräldrar?
Martin Price, barnrättsombud

16:10
När det för tidigt födda barnet börjar skolan
Martin Johansson, psykolog och doktorand

16:30
Paneldiskussion: När det för tidigt födda barnet börjar skolan
Moderator: Lena Hellström-Westas, professor
Deltagare: Charlotte Berglund, förälder, Martin Johansson, psykolog, Jonas Segersam, kommunalråd, Anne Butler Nordkvist, specialpedagog, Martin Price, barnrättsombud.

17:15
Avslutande ord
Lena Hellström-Westas och Erik Norrman

17:20 - 18:30
Fotoutställning av Lennart Nilsson, utställningar.