All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

SFOG-veckan 2018

2018-08-27 00:00

I samarbete med Kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset och Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet bjuder SFOG in till SFOG-veckan 2018 som kommer hållas vid Uppsala Konsert & Kongress (UKK). Ni har att se fram emot ett mycket spännande vetenskapligt och socialt program!

Läs mer på SFOG-veckans hemsida