Sällsynta dagen 28 februari

2019-02-28 09:00

Centrum för sällsynta diagnoser Uppsala-Örebro bjuder in till konferens på Rudbecklaboratoriet, Fåhraeussalen, Uppsala 09.30-16.00.