All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Luftföroreningars bidrag till ohälsa i Region Uppsala - vad göra?

2018-12-07 10:00

Luftföroreningar från trafik, industrier och vedeldning bidrar till hjärtkärlsjukdom och luftvägssjukdomar. Vilka är utsläppskällorna i Region Uppsala? Vilka hälsoeffekter ser vi hos vuxna och barn? Hur många sjukdomsfall skulle kunna förebyggas med minskade luftföroreningar? Vilka åtgärder är effektiva? Hur arbetar Region Uppsala för att förbättra luftmiljön?

Seminariet innefattar föreläsningar av experter samt en avslutande diskussion.

Anmälan

Läs mer

Föreläsare

  • Bertil Forsberg, professor, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet
  • Christer Johansson, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet och SLB-analys
  • Erik Melén, barnallergolog, docent, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet i Stockholm.
  • Marta Fallgren, miljöchef vid Regionkontorets miljöenhet, Region Uppsala
  • Jenny Lundström, regionråd (MP), Region Uppsala