Lars Thorénföreläsning - Förlossningar som ändrade världen

2021-09-22 18:00

Förra årets Thorenföreläsning sköts upp p.g.a. pandemin, men vi har nu
glädjen att bjuda in till 2020 års Thorénföreläsning - den nittonde i ordningen.

Bo Lindberg kommer att föreläsa om förlossningar som ändrade världen.

Observera att evenemanget kommer hållas i en annan lokal än tidigare meddelat.

Information

När: Onsdag 22 september, 2021 kl 18.00
Var: Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3c, ingång från Engelska parken
Anmälan: Föranmälan krävs då vi endast kan ta emot 50 personer i lokalen. Vi kommer att tillämpa principen "först till kvarn"
Anmälan kan göras redan nu på umfuppsala@gmail.com

Folkhälsomyndighetens direktiv kommer att tillämpas

Föredraget kommer att handla om ett antal dramatiska händelser under nästan 2000 år där modern och ofta även barnet dog vid förlossningen. För vanliga människor sätter sådan händelser djupa spår i familjen för generationer framåt.
När det drabbade furstehusen så att det inte föddes någon tronarvinge utlöste det ibland tronföljdskrig som kostade hundratusentals undersåtars liv.

Om Lars Thorén (1921-2007)

Lars Thorén växte upp i Göteborg. Efter studentexamen i hemstaden påbörjade han sina medicinska studier i Uppsala. Han avlade läkarexamen 1949 och disputerade 1959 på en experimentell avhandling om patofysiologin bakom galläckage till bukhålan. Han utnämndes samma år till docent i kirurgi. I mer än två decennier (1965-1988) verkade han som professor och chef för den kirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset.
Lars Thorén bestämde sig tidigt för att bli kirurg och under sin studietid fördjupade han sin utbildning med olika amanuenstjänstgöringar. Under sin aktiva tid kom Lars Thorén att i hög grad påverka utvecklingen i
k kirurgi. Han var en erkänt skicklig kirurg med ett brett register inom allmänkirurgin. Han hade ett stort intresse för traumasjukvården och
han var en drivande kraft bakom utvecklingen av den moderna vätske- och
nutritionsbehandlingen. Han tillhörde pionjärerna inom svensk transplantationskirurgi och i början av 1970-talet kom han att intressera sig för kirurgin av överviktiga patienter.
Lars Thoréns aktiva och entusiastiska livsstil gynnade inte bara kirurgin utan kom i hög grad även att gagna medicinens historia. Redan tidigt började han samla föremål och böcker för ett kommande museum i Uppsala. Efter sin pensionering kom Lars Thorén att ägna mesta tiden åt att bygga upp och utveckla det medicinhistoriska museet i Uppsala.
Han hade här stor hjälp av sin hustru Ingrid, tidigare barnläkare i Uppsala, liksom av framlidne apotekaren Stig Ekström. Museet stod färdigt 1995 och kan idag betraktas som ett av våra mest sevärda medicinhistoriska museer.
Thorénföreläsningen instiftades i samband med Lars Thoréns 80-årsdag för att hedra hans mångåriga insatser på det medicinhistoriska området.

Om Bo Lindberg

Bo är född i Uppsala 1935 och sedan år 2000 pensionerad överläkare i obstetrik vid Akademiska sjukhuset.
Han har publicerat ett sextiotal artiklar och nio böcker med medicinhistoriskt innehåll, senast en bok om de obstetriska instrumenten i det medicinhistoriska museet i Uppsala.

Tidigare Thorénföreläsare

2002: Professor Bengt Lindskog, Lund: Linnés läkargärning
2003: Professor Gunnar Eriksson, Uppsala: Olof Rudbeck som vetenskapsman och läkare
2004: Professor Thomas Söderqvist, Köpenhamn: Ska vi bevara vårt nutida biomedicinska kulturarv?
2005: Professor Karin Johannisson, Uppsala: Tecknen: Om medicinsk ansiktsläsning
2006: Professor Roger Qvarsell, Linköping: Näringsfysiologins etablering som vetenskap i Sverige kring sekelskiftet 1900 och dess tillämpningsområden
2007: Professor Gunnar Broberg, Lund: Den gamle Linné och livets gåta
2008: Professor Martin H:son Holmdahl: Beklagliga dröjsmål mellan upptäckt och klinisk användning
2009: Professor Per Olov Lundberg, Uppsala: Theodor Billroth och Ferdinand Sauerbruch, de stora pionjärerna i kirurgins historia
2010: FD Jan Eric Olsén, Lund: Frithiof Holmgren- fysiolog i brytningstid
2011: Professor Anders Bárány, Nobelmuseet, Stockholm: Allvar Gullstrand – svensk fysiograf och nobelpristagare
2012: Förre landstingsrådet Mats O Karlsson, Enköping: En demokratisk samhällsbyggare under 150 år – Landstinget i Uppsala län
2013: Professor Henry Johansson, Uppsala: Karl Gustaf Lennander och Uppsalakirurgin kring sekelskiftet 1900
2014: Legitimerade sjuksköterskorna Clary Carlsson och Ulla Gällstedt Eriksson, Uppsala:Föreningen Uppsala sjuksköterskehem 100 år
2015: MDhc Ove Hagelin, Stockholm: Andreas Vesalius anatomiska verk
2016: Professor Kjell Asplund, Umeå: Thomas Quick – En man av sin tid
2017: Professor Gunnar Grant, Stockholm: Anatomin i Sverige fram till i dag
2018: Docent Kenneth Pehrsson, Stockholm: William Harvey – En medicinsk revolutionär
2019: Idé- och lärdomshistoriker Eva Nyström, Uppsala: Linnés korrespondens – En spegling av 1700-talets medicinska verklighet