All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Inspirationskväll cancerrehabilitering

2018-09-27 18:00

Alla patienter som har cancer, och deras närstående, ska känna till möjligheten att genom egna insatser underlätta tillfrisknandet och stärka den egna livskvaliteten. Därför bjuder Akademiska sjukhuset, i samarbete med Kultur och bildning, Region Uppsala, in patienter och närstående till inspirationskvällar med olika teman.

Fokus är psykiska/sociala, fysiska och existentiella rehabiliteringsbehov. Målet är att ge grundläggande och praktiskt tillämpbara kunskaper om cancerrehabiliterande egenvård genom korta föreläsningar och där konst och musik ingår som kulturella inslag.

Datum: 27 september 2018
Tid: 18.00 till cirka 20.00
Plats: Uppsala konstmuseum, plan 4

Om du har frågor, kontakta Fatane Salehi
070-611 01 23
fatane.salehi@akademiska.se


Program 27 september

 

Välkomna & inledning

Fatane Salehi, projektledare cancerrehab, Akademiska sjukhuset.


Konst

Daniel Werkmäster, chef Uppsala konstmuseum


Processen kring konstnärlig gestaltning för ingång 100

Eva Rosengren, projektledare offentlig konst, Kulturenheten


Konsert - Claes Janson & Jansson Four

Claes Janson, Thomas Arnesen, Per V Johansson, Emil Ingmar och Håkan Jansson