Inspirationskväll cancerrehabilitering

2018-09-27 18:00

Alla patienter som har cancer, och deras närstående, ska känna till möjligheten att genom egna insatser underlätta tillfrisknandet och stärka den egna livskvaliteten. Därför bjuder Akademiska sjukhuset, i samarbete med Kultur och bildning, Region Uppsala, in patienter och närstående till inspirationskvällar med olika teman.

Fokus är psykiska/sociala, fysiska och existentiella rehabiliteringsbehov. Målet är att ge grundläggande och praktiskt tillämpbara kunskaper om cancerrehabiliterande egenvård genom korta föreläsningar och där konst och musik ingår som kulturella inslag.

Datum: 27 september 2018
Tid: 18.00 till cirka 20.00
Plats: Uppsala konstmuseum, plan 4

Om du har frågor, kontakta Fatane Salehi
070-611 01 23
fatane.salehi@akademiska.se


Program 27 september

 

Välkomna & inledning

Fatane Salehi, projektledare cancerrehab, Akademiska sjukhuset.


Konst

Daniel Werkmäster, chef Uppsala konstmuseum


Processen kring konstnärlig gestaltning för ingång 100

Eva Rosengren, projektledare offentlig konst, Kulturenheten


Konsert - Claes Janson & Jansson Four

Claes Janson, Thomas Arnesen, Per V Johansson, Emil Ingmar och Håkan Jansson