Hjärtakademi för dig som patient eller anhörig

2019-08-29 16:00

Hjärtakademi - för dig som vårdats för hjärtinfarkt eller kärlkramp. Kom och träffa oss i teamet så berättar vi om förebyggande insatser vid hjärt-kärlsjukdom.

Torsdag 22 augusti 16–17.oo kranskärlssjuksköterska + psykolog
Torsdag 29 augusti 16–17.oo frågestund med läkare
Torsdag 5 september 16–17.oo fysioterapeut + dietist


Vi samlas på bottenvåningen ing 85, vid hissarna.
Om du kommer via ing 85, gå en trappa ned till bottenvåningen.
Om du går via ing 70, fortsätt i korridoren till hissarna ing 85.
Vi möter upp. Möteslokalen hör till fysioterapin.

Ingen föranmälan behövs. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid
sjukdomsfall

Med vänliga hälsningar,
Sekundärpreventionsteamet Hjärtsektionen