Hjärtakademi för dig som patient eller anhörig

2019-03-21 16:00

Hjärtakademi -för dig som vårdats för hjärtinfarkt eller kärlkramp. Kom och träffa oss i teamet så berättar vi om förebyggande insatser vid hjärt-kärlsjukdom.

Tor 21 mars 16–17  - kranskärlssjuksköterska + psykolog

Tor 28 mars   16–17 - fysioterapeut + dietist 

Mån 8 april 16–17 - frågestund med läkare 

Vi samlas på bottenvåningen ing 85, vid hissarna. Om du kommer via ing 85, gå en trappa ned till bottenvåningen.

Om du går via ing 70, fortsätt i korridoren till hissarna ing 85. Vi möter upp. Möteslokalen hör till fysioterapin. 

Ingen föranmälan behövs. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid sjukdomsfall 

Med vänliga hälsningar,  Sekundärpreventionsteamet Hjärtsektionen