Hjärtakademi -för dig som vårdats för hjärtinfarkt eller kärlkramp

2019-11-28 16:00

Kom och träffa oss i teamet så berättar vi om förebyggande insatser vid hjärt-kärlsjukdom.

Tor. 21 november 16–17.oo kranskärlssjuksköterska + psykolog
Tor. 28 november 16–17.oo fysioterapeut + dietist
Tor. 5 december 16–17.oo frågestund med läkare

Vi samlas på bottenvåningen ing 85, vid hissarna. Om du kommer via ing 85, gå en trappa ned till bottenvåningen. Om du går via ing 70, fortsätt i korridoren till hissarna ing 85. Vi möter upp. Möteslokalen hör till fysioterapin.

Ingen föranmälan behövs. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid sjukdomsfall.

Med vänliga hälsningar,
Sekundärpreventionsteamet hjärtsektionen