Hjärtakademi - för dig som vårdats för hjärtinfarkt eller kärlkramp

2019-10-31 16:00

Kom och träffa oss i teamet så berättar vi om förebyggande insatser vid hjärt-kärlsjukdom.


Torsdag 24 oktober 16–17 kranskärlssjuksköterska
Torsdag 31 oktober 16–17 fysioterapeut + dietist
Torsdag 7 november 16–17 frågestund med läkare

Vi samlas på bottenvåningen ing 85, vid hissarna.
Om du kommer via ing 85, gå en trappa ned till bottenvåningen.
Om du går via ing 70, fortsätt i korridoren till hissarna ing 85.
Vi möter upp. Möteslokalen hör till fysioterapin.

Ingen föranmälan behövs. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid sjukdomsfall

Med vänliga hälsningar,
Sekundärpreventionsteamet hjärtsektionen