Utbildningsdagar i grundläggande neonatologi

2020-03-03 09:00

Dessa utbildningsdagar vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar med nyföddhetsvård.

3 mars, kl 09.00-16.30, registrering och kaffe kl 09.00-09.25

4-5 mars, kl 08.00-16.00

Under dagarna serveras lunch och fika

Plats: Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Rosénsalen, ingång 95-96

 

Programinnehåll:

 • Omställning till extrauterint liv
 • Primärt omhändertagande och HLR
 • Andningsstörningar
 • Nutrition, Hypo/Hyperglucemi
 • Hyperbilirubinemi
 • Skydda hjärnan, Asfyxi, Kylbehandling
 • Terminalvård, dop, omhändertagande av döende barn och deras familjer.
 • Infektioner
 • Barn- och familjecentrerad vård
 • Det underburna och/eller sjuka nyfödda barnet
 • Syrabasbalans
 • Omvårdnad om det sjuka nyfödda barnet
 • Pre- och postoperativ vård, kirurgi, smärta och smärtbehandling

Frågor angående anmälan skickas till Carina Skagerlind carina.skagerlind@akademiska.se

Sista anmälningsdag: 7 februari 2020

Kostnad 3600 kr exkl moms som faktureras

Kursledare är Ingrid Hassis (ingrid.hassis@akademiska.se), utbildningsansvarig sjuksköterska inom Neonatologisektionen, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala.

Ylva Thernström Blomqvist (ylva.thernstrom.blomqvist@akademiska.se), dr med vetenskap, Barnsjuksköterska, biträdande avdelningschef på intensivvårdsavdelningen för nyfödda, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala.

Sker avbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras full avgift.

 Anmäl dig här