Föräldraträff Centrum för sällsynta diagnoser

2018-10-30 13:00

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) i Uppsala-Örebro inbjuder dig som är
förälder till barn med sällsynt diagnos till föräldrarträffar.
Välkommen till samtal med andra föräldrar som också relativt nyligen fått en
diagnos för sitt barn

Att känna igen sig i varandra

Vår erfarenhet visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker föräldraskap.
Här är tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och
få tips och idéer tillsammans med föräldrar i liknande situation
Träffarna leds av Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog från
Ågrenska.

Tid

Vi kommer att träffas vid två tillfällen med några veckors mellanrum
Träff 1:Tisdagen den 30 oktober kl 13-16,Uppsala, Rudbecklaboratoriet,
plan 2, sal Getrud Bell- Elion.
Träff 2:Tisdagen den 27 november kl 13-16, Uppsala, Rudbecklaboratoriet
plan 3, sal Rita Levi-Montalcini.


Träffen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika.
Vårdnadshavare som behöver avstå från arbete kan ansöka om tillfällig
föräldrapenning hos Försäkringskassan, läkarintyg kan efterfrågas.
Intyg som styrker vid träffarna lämnas av CSD.

Hur anmäler jag mig?

Anmäl ditt intresse till sallsyntadiagnoser@akademiska.se
Ange namn och telefonnummer och vilken diagnos ert barn har.
Kontaktuppgifter till CSD Uppsala-Örebro
Telefon: 018-611 11 34, 019-602 22 56

Hemsida: CSD Uppsala Örebro

Här kan du öppna inbjudan som en pdf