Breast Reconstruction Awareness Day

2018-10-18 18:00

BRA Day är ett internationellt initiativ för att sprida kunskap om bröstcancer och bröstrekonstruktion.

Tid: 18 oktober kl 18-20.30
Plats: Grönwallsalen, ingång 70, Akademiska sjukhuset

Kom och lyssna på föredrag av Hella Hultin, endokrin- och bröstkirurg, Maria Mani, plastikkirurg, om bröstcancer, bröstrekonstruktion och mikrokirurgisk behandling av lymfödem. Sköterska från mammografienheten berättar om hur utredningar går till.

Efter föredragen håller vi en minimässa där du på olika stationer kan träffa personal från de olika verksamheterna för samtal och frågor. Deltar gör även representanter för patientföreningar och företag som har koppling till bröstcancer, bröstrekonstruktion och lymfödem.

Arrangörer är bröstmottagningen vid Samariterhemmet och plastikkirurgsektionen på Akademiska sjukhuset tillsammans med bröstcancerföreningen Uppsala.

Om du har frågor, kontakta gärna Åsa Wiberg
018-611 54 27
asa.wiberg@akademiska.se