Barnforskningens dag 2023

2023-04-13 13:00

Barnsjukhusets FoUU-råd hälsar alla varmt välkomna till barnforskningens dag torsdagen 13 april i Rosénsalen, ingång 95/96 på nedre bottenvåning (NBV).

Om dagen

Alla intresserade är välkomna och ingen anmälan krävs. Evenemanget är kostnadsfritt.

Program

12.30 Drop in med mingel bland postrar

13.00 Välkomna, Professor Arja Harila-Saari och Akademiska barnsjukhusets chef Klas Ekström

13.05 Det nyfödda barnets hjärnaktivitet och andra forskningsminnen från en neonatologs dagbok, professor Lena Hellström Westas

13.40 Tack Lena! (med porträttavtäckning), barnsjukhusets chef Klas Ekström och prefekt/professor Inger Sundström Poromaa

14.00 Motorik och kognition hos det prematurfödda barnet, hur vi kan jobba med det ena för att utveckla det andra?, medicine doktor Ylva Fredriksson Kaul och medicine doktor Cecilia Montgomery

14.20 Fika och postermingel

14.45 Att vara forskare och barnsjuksköterska - Glädje och smärta!, docent Gunn Engvall

15.00 Varför kissar barn i sängen och vad kan vi göra åt det? professor Tryggve Nevéus

15.15 Utmaningar inom barncancerområdet. Är precisionsmedicin lösningen?, professor Gustaf Ljungman
15.30 Smärtlindring till barn, inte bara mediciner, professor Karin Enskär

15.45 Prisutdelning bästa poster samt avslutning, professor Arja Harila-Saari och barnsjukhusets chef Klas Engström