Användarundersökning från Eira och Sveriges sjukhusbibliotek

2018-10-15 00:00

Vägen till vetenskapen – en användarundersökning från Eira och Sveriges sjukhusbibliotek

  • Hur söker du vetenskaplig information för arbete, forskning eller kompetensutveckling?
  • Hur ofta använder du medicinska bibliotekets tjänster?
  • Vilken service skulle du behöva/vilja ha från medicinska biblioteket?

Hjälp oss forma framtidens biblioteksservice i Region Uppsala genom att fylla i användarundersökningen som vi gör tillsammans med landstingssamarbetet Eira