Onkologiska dagvårdsavdelningen

1177

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss - dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177.se

Telefon

018-611 55 15

Kvällar och helger
För brådskande ärenden
kontakta avdelning 78 B.

Telefontider
Mån - Fre 7.30-11

Besök oss

Öppettider
Mån - Tor 7.30-19
Fredagar 7.30-15

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 78, bv

 Hitta till ingång

Till dagvårdsavdelningen (ODA) kommer du för att få behandling över dagen. Vanliga behandlingar är antikroppar, blodtransfusioner, cytostatika och andra läkemedel. Tidsåtgången för en behandling varierar beroende på typ av cytostatika och tumörgrupp.

Vi strävar efter att patienten ska träffa samma sjuksköterska vid varje behandling.
För patienter finns möjlighet att värma mat och vi erbjuder även kaffe och te.

Till mottagningen hör också den så kallade "PICC-line"-verksamheten.

PICC-line

PICC-line (Periferally Inserted Central Catheter) är en tunn mjuk silikonkateter inlagd i ett större blodkärl i överarmen, som matas upp och läggs med kateterspetsen strax ovanför hjärtat. Katetern placeras med hjälp av ultraljud av en specialutbildad sjuksköterska. PICC-lineinläggning är ett kort ingrepp som görs polikliniskt, och kräver inga omfattande förberedelser. I en PICC-line kan man ge antibiotika, cellgifter och olika vätskebehandlingar.

Detta är ett av flera sätt att tillföra läkemedel och dropp till blodbanan. Andra sätt kan vara tillfällig kanyl i armen eller inopererad venport. Vilken av dessa infarter som väljs beror på behandlingens typ och längd.

För dig som utreds eller behandlas för cancer

När du eller din närstående vårdas hos oss ställs du förmodligen inför många frågor och funderingar. Här får du som ska utredas eller behandlas för cancer information som kan vara till nytta för dig.

 Läs mer